Din begäran om utträde ur Unionen Egenföretagare är mottagen

Alla utträden ska ske skriftligen. Vi skickar nu en blankett för underskrift till din folkbokföringsadress. Skriv under och returnera till oss snarast.

Utträdet gäller från önskat datum, dock tidigast fr o m andra månadsskiftet efter dagens datum under förutsättning att vi mottagit din undertecknade blankett.

Exempel:

  • Begär du utträde den 31 augusti träder ditt utträde i kraft den 1 oktober. Du betalar för september, men inte för oktober.
  • Begär du utträde den 1 september träder ditt utträde i kraft den 1 november. Du betalar för både september och oktober men inte för november.

 

Med vänlig hälsning,
Unionen

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?