Fortfarande oskäliga konkurrensklausuler trots nytt avtal

För tre år sedan infördes ett nytt avtal kring användningen av konkurrensklausuler. Framförallt skulle oskäliga klausuler som upprättats av ren slentrian motverkas med ett tydligare och modernare regelverk. Trots det här har flera revisionsföretag gjort precis tvärt emot avtalet.