Så ska tandsköterskornas status höjas

Flera regioner har svårt att rekrytera yrkeserfarna tandsköterskor. För att få fler att stanna kvar i yrket behöver tandsköterskans status höjas. Det anser Svenska Tandsköterskeförbundet, som bland annat infört en ny yrkescertifiering.