Gröna arbetsgivare – Lantbrukstjänstemannaavtalet

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Info icon Shape info icon

Gröna Arbetsgivare Lantbrukstjänstemän tillhör avtalsområde Jordbruk

Avtalsområdet Gröna arbetsgivare Lantbrukstjänstemän tillhör från 1 juni Gröna arbetsgivare Jordbruksrelaterade företag. Läs mer om avtalsområde Jordbruksrelaterade företag.

Dina avtal i korthet - Gröna arbetsgivare – Lantbrukstjänstemannaavtalet

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 mars 2021 - 31 maj 2023 och då gäller:

  • 3,43% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. Hur löneökning/lönepott fördelas
  • Lönerevision  1 mars 2021 och 1 juni 2022
  • Flexpension införs - avsättning på 1,6%, totala värdet till  ITP  1,6% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor 2021-2023.

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2021-2023 - Gröna arbetsgivare – Lantbrukstjänstemannaavtalet

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Löneavtal 2021-2023

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Svenskt Näringsliv som gäller från 1 oktober 2022. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivarens sida. Huvudavtalet reglerar även omställningsstöd , kompetensstöd och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisationen TRR. Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Avtalsnytt avtalet 2021-2023

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg