Stödmaterial inför lönesamtal på Almegas avtalsområden

Dessa partsgemensamma material är framtagna för att underlätta dialogen i lönesamtalet men de kan behöva anpassas till företagens löneprocess.

Underlagen är framtagna i ett partsgemensamt samarbete mellan Almega, Unionen, Akademikerförbunden och Journalistförbundet. Materialen är:

  • En kort guide till lönesamtalet
  • En riktigt bra löneprocess
  • Ett riktigt bra lönesamtal

De kan tillämpas på Almegas avtalsområden. Här hittar du ditt kollektivavtal.

Förhandla lön på Almegas avtalsområden

En kortfattad guide för att underlätta dialogen i lönesamtalet. Tanken är att både medarbetare och chef ska kunna använda guiden för att förbereda sig inför samtalet och använda den som stöd under lönesamtalet. Kan behöva viss anpassning till arbetsplatsens löneprocess.
En partsgemensam vägledning för lokala parter. Materialet riktar sig till er som är ansvariga för företagets löneprocess och lokala fackliga företrädare.
En partsgemensam vägledning för lönesättande chefer och medarbetare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg