Föreningen Vårdföretagarna - Tandvård

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats inom Almega. Unionen och Almegas syn på lönebildning från partsgemensamma lönekonferenser hösten 2014.
Enkelt Excel-verktyg för att ta fram underlag inför löneförhandlingarna. Vänder sig i första hand till mindre klubbar.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Farmaci & Hälsa

Avtal 2017-2020

Nu är Unionen överens med arbetsgivarna Föreningen Vårdföretagarna om ett nytt treårigt avtal för avtalsområde tandläkarmottagningar.

Avtalet gäller perioden 2017-07-01 – 2020-06-30 med lönerevisionsdatum den 1 juli respektive avtalsår.

Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 2017, 1,8 % 2018 och 2,3 % 2019. Lägstalöner och fasta ersättningar är uppräknade med löneutrymmet respektive avtalsår.

Flexpension införs på avtalsområdet per den 1 november med en avsättning för 2017 på 0,2 %. Premien till flexpension kommer att betalas in månadsvis av din arbetsgivare som en kompletterande pensionspremie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK).

Utöver det kommer ytterligare avsättningar att göras till flexpensionen med 0,2 % från den 1 april 2018 samt 0,3 % från den 1 april 2020.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Mer information om avtalet finns i Avtalsnytt 2017.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 juli 2017 till 30 juni 2020

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020 ". 
Nu finns Unionens tolkningar till Tjänstemannaavtalen i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterad 2017-11-10)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej