Välkommen till Unionens klubb för egenföretagare i Stockholm!

Klubben är till för Unionens egenföretagarmedlemmar i Stockholmsområdet.

Vilka är klubben till för?

Klubben är till för Unionens egenföretagarmedlemmar i region Stockholm. Som medlem får du tillgång till alla våra aktiviteter och möjligheten att direkt påverka Unionen till att driva frågor som berör egenföretagare.

Varför startade vi klubben?

När vi förstod att vi som egenföretagare inte bara kunde vara medlemmar i Unionen, utan också ha en egen klubb, så började vi undersöka möjligheterna. Vi startade klubben för att vi vill kunna påverka vår situation genom att arbeta tillsammans. Visst kan ensam vara stark, men tillsammans är vi starkare.

Vi startade klubben för att stärka oss som medlemmar genom aktiviteter som vi själva bestämmer. Vi vill utveckla vår kompetens, våra nätverk och våra affärer. Genom att ha en klubb kan vi också bli bättre på att formulera krav och önskemål, både på vår organisation Unionen och på andra aktörer. Vi tar stöd av Unionen, som är en organisation med stora resurser.

Klubbens aktiviteter

Klubben bildades i januari 2021 och vi arbetar fortfarande med att utveckla arbetsformer för såväl styrelsearbete som medlemsaktiviteter. Därför finns ingen riktig verksamhetsplan ännu. Vi har ytterligare en medlemsaktivitet planerad i vår och vi räknar med 3-4 stycken under hösten.

Information kommer att sändas till våra medlemmar. Det går också bra att kontakta styrelsen med frågor och förslag. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Kontaktadresser finns nedan!

Aktuella aktiviteter

4 juni - Digital sommarfrukost med energi

Vi är många egenföretagare som haft det tufft och jobbat hårt även under våren. I ovissa och annorlunda tider, som nu under pandemin, kan ibland kraften tryta och det kan vara klokt att ge lite extra plats för återhämtning och reflektion. På den här digitala sommarfrukosten ger vi plats till just precis det.

Frukosttemat är energi och glädje. Vi reflekterar tillsammans kring vad vi trots pandemin har klarat av som egenföretagare, hur vi har hittat nya sätt att jobba på och vilken skillnad det har gjort för oss. Förhoppningen är att träffen ska ge oss kraft och energi som kanske också kan bidra till en lite nöjdare och skönare sommar. Så, gör iordning din favoritfrukost (som du själv står för) där hemma så äter vi och fyller på energi av olika slag tillsammans.
 
Sommarfrukosten anordnas av egenföretagarklubben i Stockholm och är öppen för alla egenföretagarmedlemmar i Unionen. Johanna Nilsson från Pausera, som är ledamot i klubbstyrelsen, är den som leder oss till reflektion och mer energi.
Varmt välkommen!

Tid: 4 juni, klockan 7.45-8.45
Plats: Digitalt. Länk kommer innan 4 juni.
Anmälan: Innan 1 juni till johanna@pausera.se

Du är jättevälkommen att engagera dig i vårt arbete!

Kontakta styrelsen, så hittar vi ett sätt att ta vara på dina kunskaper och ditt engagemang! Om du exempelvis har idéer om medlemsaktiviteter, så kan vi hjälpas åt att genomföra dem.

  Klubb egenföretagare

Hur går jag med i klubben?

Att vara med i vår klubb kostar ingenting extra utöver din vanliga avgift till Unionen. Anmäl att du vill gå med genom att mejla egenforetagare@unionen.se

Vår styrelse:

   
Ordförande Hans Björkman hans@coinnovate.se
Vice ordförande Hans Fryklund hans.fryklund@fryklunda.se
Ledamot Annika Johannesson annika.johannesson@hotmail.com
Ledamot och kassör Benny Johansson benny@maximerakonsult.se
Ledamot Johanna Nilsson johanna@pausera.se
Ledamot Maria Lindqvist marialindqvist@tyfonmail.se
Ledamot Mikael Strömstedt mikael.stromstedt@interrelations.se