Välkommen till Unionens klubb för egenföretagare i Stockholm!

Klubben är till för Unionens egenföretagarmedlemmar i Stockholmsregionen. Som medlem får du tillgång till alla våra aktiviteter och möjligheten att påverka Unionen att driva frågor som berör egenföretagare. 

Att vara med i vår klubb kostar ingenting extra utöver din ordinarie medlemsavgift till Unionen. Anmäl att du vill gå med genom att mejla egenforetagare@unionen.se

Aktiviteter på gång

Unionens egenföretagarklubb i Stockholm har just nu inte några planerade aktiviteter. Däremot vill vi gärna tipsa om att du som egenföretagarmedlem kan delta i aktiviteter anordnade av samverkansgruppen. Den första aktiviteten leddes dessutom av två av våra styrelseledamöter, Maria och Annika. Samverkansgruppens nästa aktivitet sker den 15 november. Läs mer om och anmäl dig till samverkansgruppens aktiviteter

Kontakta gärna oss i styrelsen med frågor och förslag på aktiviteter. Vi sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Välkommen att engagera dig i vårt arbete!

Kontakta styrelsen, så hittar vi ett sätt att ta vara på dina kunskaper och ditt engagemang! Om du exempelvis har idéer om medlemsaktiviteter, så kan vi hjälpas åt att genomföra dem. Klubben är till för Unionens egenföretagarmedlemmar i Stockholmsregionen.

Ännu inte med?

Inga problem, du anmäler enkelt ditt intresse av att bli klubbmedlem genom att mejla till egenforetagare@unionen.se. Du betalar ingen extra klubbavgift utöver din ordinarie medlemsavgift till Unionen.  

Är du egenföretagarmedlem i en annan region och vill engagera dig genom att bilda klubb för egenföretagare i din region? Anmäl ditt intresse till medlemslinjen för egenföretagare

 Vår styrelseKlubb egenföretagare

Ordförande
Hans Fryklund
hans.fryklund@fryklunda.se
Vice ordförande
Hans Björkman
hans@coinnovate.se
Ledamot, ansvar medlemskommunikation
Annika Johannesson
annika.johannesson@cajem.se
Ledamot och kassör
Benny Johansson
benny@maximerakonsult.se
Ledamot och sekreterare
Maria Lindqvist
marialindqvist@tyfonmail.se
Valberedare
Anders Larsson
alfinanskonsult@gmail.com

Varför startade vi klubben?

När vi förstod att vi som egenföretagare inte bara kunde vara medlemmar i Unionen, utan också ha en egen klubb, så började vi undersöka möjligheterna. Vi startade klubben för att vi vill kunna påverka vår situation genom att arbeta tillsammans. Visst kan ensam vara stark, men tillsammans är vi starkare.

Vi startade klubben för att stärka oss som medlemmar genom aktiviteter som vi själva bestämmer. Vi vill utveckla vår kompetens, våra nätverk och våra affärer. Genom att ha en klubb kan vi också bli bättre på att formulera krav och önskemål, både på vår organisation Unionen och på andra aktörer. Vi tar stöd av Unionen, som är en organisation med stora resurser.

Personaliserat innehåll

Som medlem kan du logga in och ta del av klubbens rapport från regionrådet den 28 april 2022.