Unionens klubb för egenföretagare i Stockholm

Den 12 januari 2021 bildades klubben för Unionens egenföretagarmedlemmar i Stockholmsregionen. Tre år senare, vid årsmötet den 12 februari 2024, beslutades det att verksamheten läggs ner den 31 maj 2024.

Här har vi sammanställt en del av det vi gjort inom klubben under den tid vi har verkat:

Vi tackar de medarbetare som har stöttat oss på Unionens förbundskansli, region Stockholms styrelse och personal samt alla klubbens medlemmar för den tid vi har verkat.

Hälsningar styrelsen Unionens egenföretagarklubb i Stockholm

Varför startade vi klubben?

När vi förstod att vi som egenföretagare inte bara kunde vara medlemmar i Unionen, utan också ha en egen klubb , så började vi undersöka möjligheterna. Vi startade klubben för att vi vill kunna påverka vår situation genom att arbeta tillsammans. Visst kan ensam vara stark, men tillsammans är vi starkare.

Vi ville även stärka oss som medlemmar genom aktiviteter som vi själva bestämmer. Vi vill utveckla vår kompetens, våra nätverk och våra affärer. Genom att ha en klubb kan vi också bli bättre på att formulera krav och önskemål, både på vår organisation Unionen och på andra aktörer. Vi tar stöd av Unionen, som är en organisation med stora resurser.