Välkommen till Unionens klubb för egenföretagare i Stockholm!

Klubben är till för Unionens egenföretagarmedlemmar i Stockholmsregionen. Som ansluten till vår klubb får du tillgång till alla våra aktiviteter och möjligheten att påverka Unionen att driva frågor som berör egenföretagare.

Att vara med i vår klubb kostar ingenting extra utöver din ordinarie medlemsavgift till Unionen. Anmäl att du vill gå med genom att kontakta oss nedan.

Välkommen att engagera dig i vårt arbete!

Kontakta styrelsen, så hittar vi ett sätt att ta vara på dina kunskaper och ditt engagemang! Om du exempelvis har idéer om medlemsaktiviteter, så kan vi hjälpas åt att genomföra dem. Klubben är till för Unionens egenföretagarmedlemmar i Stockholmsregionen.

Vill du dela med dig av din företagarresa?

Vi är många egenföretagare i Unionen och några av oss finns i Stockholm. Var och en har sin egen historia om hur det startade, hur företaget och verksamheten har utvecklats och vilka tankar en har inför framtiden. Vill du berätta din?

Vi i klubbstyrelsen tycker att det skulle vara intressant att få ta del av din berättelse – och vi tror inte att vi är ensamma om det. Vår vision är en serie av berättelser och möten mellan klubbmedlemmar, som leder till nya kontakter, nya affärer och nya insikter.

Din berättelse kan handla om det du helst vill föra fram. Du bestämmer innehållet, i fokus är du och din resa som egenföretagare. Klubben har en egen Facebookgrupp för medlemmar. Där kan du läsa om några andra företagsresor och vi hoppas att du vill gå med och bidra med din berättelse där – eller kanske på årsmötet? Hör av dig till oss om du vill berätta eller om du vill veta mer.

Personaliserat innehåll

Kontakta klubben och se vilka som sitter i klubbstyrelsen

Gå med i klubben, anmäl dig till en eventuell aktivitet eller hör av dig om du har andra frågor. Du hittar också information om vilka som sitter i klubbstyrelsen.

Varför startade vi klubben?

När vi förstod att vi som egenföretagare inte bara kunde vara medlemmar i Unionen, utan också ha en egen klubb , så började vi undersöka möjligheterna. Vi startade klubben för att vi vill kunna påverka vår situation genom att arbeta tillsammans. Visst kan ensam vara stark, men tillsammans är vi starkare.

Vi ville även stärka oss som medlemmar genom aktiviteter som vi själva bestämmer. Vi vill utveckla vår kompetens, våra nätverk och våra affärer. Genom att ha en klubb kan vi också bli bättre på att formulera krav och önskemål, både på vår organisation Unionen och på andra aktörer. Vi tar stöd av Unionen, som är en organisation med stora resurser.