Stressen i arbetslivet ökar bland unga

Mer än varannan ung tjänsteman upplever stress på jobbet en vanlig arbetsvecka och stressen ökar, samtidigt vill unga tjänstemän allra helst ha en jobbkarriär där det finns balans mellan arbete och fritid

Stressen i arbetslivet ökar bland unga

Stressen i arbetslivet är den viktigaste frågan för Unionens medlemmar och faktum är att unga blir allt mer stressade. Unionen har tillsammans med Novus undersökt hur unga tjänstemän mellan 18-36 år ser på balans i arbetslivet. En majoritet, 53 procent av de tillfrågade, upplever att de är stressade under en vanlig arbetsvecka. Andelen unga tjänstemän som är stressade har dessutom ökat. Från 48 procent år 2017, då undersökningen genomfördes senast, till 53 procent år 2019.

Nästan hälften av de tillfrågade uppgav att de är stressade för att de har för mycket att göra. Två av tio angav att de inte har någon att lämna över till om de är borta och en av tio uppgav att de stressas av otydliga förväntningar från chefen.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har förutsättningar att hinna med jobbet på utsatt arbetstid. Ett annat viktigt verktyg, speciellt för yngre generationer som växt upp med ständig tillgänglighet, är att ta fram en tydlig policy för när medarbetarna förväntas vara tillgänglig för jobbet på mobil och mejl och sen efterleva policyn.

Läs mer om Unionens mejl- och mobilpolicy

Balans - högst på ungas önskelista

På frågan vad som kännetecknar ett framgångsrikt arbetsliv svarar nästan fyra av tio unga tjänstemän balans mellan arbete och fritid. Balans mellan arbete och fritid är viktigare än att ständigt utvecklas i jobbet, att ha en hög lön och att göra karriär .

Ett framgångsrikt arbetsliv – enligt unga tjänstemän år 2019

1. Att ha balans mellan arbete och fritid   37 %
2. Att ständigt utvecklas i jobbet 24 % 
3. Att ha roligt varje dag 15 %
4. Ha en hög lön 9 %
5. Göra karriär   6 %
6. Att via jobbet bidra till ett bättre samhälle 6 %
7. Att jag har möjlighet att resa och jobba  1 %
8. Vet inte   1 %

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg