Trygghetsöverenskommelsen ett steg närmre verklighet

I dag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i Trygghetsöverenskommelsen - överenskommelsen om anställningstrygghet som PTK, där Unionen ingår, och Svenskt Näringsliv träffade i december. Med det tas ytterligare ett viktigt steg på vägen mot reformering av systemen för trygghet, omställning och anställningsskydd på svensk arbetsmarknad.

2021-06-07

- För Unionens medlemmar betyder det här riktigt bra möjligheter till utbildning under arbetslivet, och det gäller både för anställda och för personer som är mellan jobb, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Regeringen presenterar idag de utredningar som man tillsatt med syfte att utforma lagstiftning utifrån den överenskommelse som PTK och Svensk Näringsliv träffade i december och som IF Metall och Kommunal då anslöt sig till. De tre utredningarna har behandlat anställningsskydd, en ny offentlig omställningsorganisation för grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt ett nytt offentligt studiestöd.

- Möjligheten till utbildning och omställning har varit en av Unionens viktigaste frågor sedan förbundets bildande för tio år sedan. Nu är vi ett steg närmre verklighet för en den kanske största reformen på arbetsmarknaden på över 40 år, säger Martin Linder.

- I praktiken innebär det här att vuxna, en eller ett par gånger under sitt arbetsliv får riktigt bra ekonomiska förutsättningar och rätt till ledighet för utbildning som stärker kompetensen på en arbetsmarknad som är i ständig förändring, säger Martin Linder.

Förslagen, som nu ska ut på remiss, är ett viktigt led i arbetet mot ett nytt huvudavtal. När statlig reglering är på plats kommer parterna att underteckna ett nytt huvudavtal. Förslaget är att ny lagstiftning ska träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år.