Kompetensutveckling under korttidsarbete – ett misslyckande

Knappt två av tio har genomfört kompetensutveckling under perioder av korttidsarbete. Det visar en ny undersökning från Unionen. - Att inte fler arbetsgivare tar chansen och utnyttjar tiden till kompetensutveckling är ett misslyckande, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

2021-04-12

Unionen har frågat representanter för Unionens klubbar om de anställda genomfört kompetensutveckling som de annars inte hade fått under perioder av korttidsarbete. Knappt två av tio klubbar svarar att medarbetarna fått kompetensutveckling under korttidsarbete.

Det är för få. Svenska företag missar en unik chans att utveckla medarbetarna. Att inte arbetsgivare tar möjligheten att rusta för framtiden är inget annat än ett misslyckande, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Det främsta skälet till att kompetensutvecklingen inte blir av under korttidsarbetet är att arbetsgivaren saknar en plan för vilken kompetensutveckling som behövs på företaget och hur den ska genomföras. Men även krisens oförutsägbarhet har gjort det svårt att planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser under korttidsarbete.

Resultatet understryker vikten av Unionens käpphäst: att arbetsgivare måste arbeta systematiskt med kompetensutveckling. Det handlar om att se över vilken kompetens som finns på företaget, matcha mot framtida behov och planera för utbildningstillfällen, säger Martin Linder.

Att genomföra allt detta när en kris väl briserat är inte realistiskt – det måste redan finnas på plats och redo att aktiveras. Tyvärr var företagen inte alls förberedda, säger Martin Linder.

Unionens undersökning pekar även på att många arbetsgivare inte har råd att kosta på medarbetarna kurser och utbildningar mitt i brinnande kris.

- Det är bra att det sedan årsskiftet finns möjligheten att söka ekonomiskt stöd för kompetensutveckling under korttidsarbete. Men ersättningen är alldeles för låg för att bidra till några större volymer. Stödet behöver höjas rejält, menar Martin Linder.

Om undersökningen

I månadsskiftet februari/mars ställde Unionen frågor till sina klubbar om situationen gällande användandet av korttidsarbete och kompetensutveckling. Undersökningen skickades till i Unionens klubbar i privata näringslivet och ideell sektor.

577 klubbar angav att de tecknat avtal om korttidsarbete och att det under någon period, inte nödvändigtvis i dagsläget, har använt sig av korttidsarbetet.