Svenskt företag i Turkiet anmält för anti-facklig verksamhet

Trots många försök till dialog har det svenskägda företaget Systemair HSK valt att ifrågasätta de anställdas rätt att organisera sig i den turkiska fackföreningen Birleşik Metal-İş. Unionen har i nära samarbete med IF Metall försökt att bidra till en lösning av konflikten. Men dialogen har uteblivit och nu anmäler det turkiska fackförbundet företaget till Nationella kontaktpunkten (NKP).

2021-01-25

I Turkiet ska en facklig organisation organisera en majoritet av arbetstagarna inom en verksamhet för att erkännas som legitim företrädare för anställda med rätt att förhandla kollektivavtal . I mitten av oktober erhöll Birleşik så kallat ”Majority certificate” från ”Ministry of Labour” då man uppfyllt detta kriterium på Systemair HSK:s produktionsenhet. Med vändande post överklagade den turkiska företagsledningen ”Ministry of Labours” beslut då man menade att beslutet grundades på felaktigt underlag.

Turkiet är ett land med lång och mörk historia när det gäller respekten för fackliga rättigheter. En vanlig metod för företag att undvika och motverka facklig representation i företag är att överklaga myndighetsbeslut att ge erkännande till en facklig organisation som legitim företrädare för de anställda.

Unionen har, i nära samarbete med IF Metall, försökt att bidra till en lösning av konflikten genom kontakter med både Birleşik och ledningen för Systemair. Man har uppmanat företaget att dra tillbaka sin överklagan och att erkänna Birlesik. När det inte lyckats har man vädjat till företaget att åtminstone inleda en dialog med Birleşik, med syftet att tillsammans gå igenom lagstiftningen med målet att komma fram till en gemensam ståndpunkt. Birleşik har också vid upprepade tillfällen försökt att få till stånd en dialog med den lokala ledningen i Turkiet. Då detta inte lyckats tog tålamodet slut och man valde att göra en anmälan till den svenska nationella kontaktpunkten.

På regeringens hemsida kan du läsa mer om Nationella kontaktpunkten.