Ny rapport från Unionen: Behovet av kompetensutveckling är enormt

Med hjälp av modern AI-teknik och svensk arbetsmarknadsdata har Unionen blickat in i tjänstemännens framtid. – Behovet av kompetensutveckling är enormt, inte minst för kvinnor som dominerar i de yrken som effektiviseras bort, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.

2020-09-07

Unionen har med hjälp av en avancerad analysmodell undersökt hur ny teknik kommer att förändra vad tjänstemän gör på jobbet i branscherna it, kommunikation, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustri. Över 70 procent av Unionens medlemmar jobbar i dessa branscher.

Rapporten visar att kvinnor riskerar att drabbas hårt av teknikskiftet. Kvinnor har i större utsträckning än män arbetsuppgifter som väntas automatiseras inom fem år - nära 12 procent av arbetsuppgifterna jämfört med 8 procent av männens.

– Kvinnor dominerar i yrken med stor andel administrativa arbetsuppgifter, som nu går att automatisera. Samtidigt sitter dessa kvinnor på värdefulla kompetenser, till exempel när det gäller social interaktion, regler och strukturer. Arbetsgivare måste se det här och ge dem chanser att kliva vidare, säger Katarina Lundahl.

– Coronakrisen göra att företagens arbete med att effektivisera verksamheten nu fått raketbränsle och det snabbar upp många teknikskiften, säger Katarina Lundahl.

För till exempel ekonomiassistenter förutspår Unionen att en tredjedel av arbetsuppgifterna har försvunnit om fem år. För löne- och personaladministratörer är det över 40 procent av arbetsuppgifterna som försvinner.

För tjänstemän med högre utbildning är det istället få arbetsuppgifter som kommer att automatiseras de närmsta åren - endast 5 procent av arbetsuppgifterna för högkvalificerade tjänstemannagrupper.

– Trots det kommer ny teknik sätta stora avtryck även i deras arbetsvardag. Många tjänstemannayrken förstärks med hjälp av ny teknik. De anställda kan göra mer och bättre saker på jobbet med hjälp av den nya tekniken, om de får rätt förutsättningar, säger Katarina Lundahl.

De yrken som påverkas mest av förstärkning av ny teknik i de fyra studerade branscherna är lednings- och organisationsutvecklare samt marknadsanalytiker och marknadsförare. Olika typer av ingenjörsyrken kommer också förstärkas av ny teknik. Unionens analys visar även att den nya digitala tekniken kommer att skapa tusentals nya jobb, framförallt inom it.

– Behovet av kompetensutveckling är enormt. Det visar att de pågående trygghetsförhandlingarna måste komma i mål och leda till att inte minst de kvinnliga tjänstemännen får bättre förutsättningar både att bygga på sin kompetens och att byta bana, säger Katarina Lundahl.

– Men företag som vill vara med i matchen på morgondagens arbetsmarknad måste redan idag satsa på strategisk kompetensutveckling av personalen. Ett sätt för arbetsgivare att kompetenssäkra för framtiden är att precis som Unionen ta stöd av ny teknik för att analysera hur teknikutvecklingen kommer att påverka det egna företaget och kompetensbehoven, tipsar Katarina Lundahl. 

Unionens rapport: Ny teknik, automatisering och coronakris – så förändras tjänstemännens arbetsmarknad

Rapporten bygger på fyra olika delar:

  • en databas med över 60 000 yrken och 20 000 arbetsuppgifter från hela världen
  • analyser över i vilken takt olika teknologier kan implementeras i olika branscher i olika länder, med specifika data för Sverige.
  • användardata från den enskilde användaren, i Unionens fall svensk SCB-data.
  • det australiensiska företaget Faethms AI-verktyg som kombinerar källorna till scenarioanalyser över framtida utveckling.