Snabba stöd till företag med höga elräkningar kan rädda jobb

Hur kommer företagen klara vinterns höga elpriser? Kan hjulen fortsätta snurra de närmsta månaderna eller måste verksamhet stängas ner och personal sägas upp? Det är frågor som nu ställs ute på många företag.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Katarina Lundahl

Publicerad 13 okt. 2022

Unionens fackklubbar har fått svara på hur de tror att de förväntat höga elpriserna i vinter kommer påverka det egna företaget. Undersökningen visar att sex av tio företag kommer påverkas negativt av de höga elpriserna och på var fjärde företag blir påverkan stor eller mycket stor.

Undersökningen visar också att höga elpriser kommer slå särskilt hårt mot stommen i det svenska näringslivet - industrin. Smällen ser ut att bli särskilt stor mot industriföretag i södra Sverige - här kommer 7 av 10 industriföretag påverkas negativt. För hälften av dessa kommer påverkan vara stor eller mycket stor. Hittills har företagen i viss mån kunnat höja priserna för att kompensera sig för elprisuppgången, men det kommer bli svårare framåt. Det här är livskraftiga företag som riskerar få en kostnadschock som de inte kan hantera. Resultatet kan bli utslagning av livskraftiga företag och jobb.

Det är många i debatten som nu kräver stöd till hushåll och företag för att klara vintern. Det är bara att instämma. Här är några viktiga saker att tänka på kring stöden:

  1. Stöden måste komma på plats snabbt. Företag, men även hushåll, måste få veta vad som gäller. Annars riskerar de att hålla i plånboken och investeringsbudgeten onödigt hårt, vilket påverkar svensk ekonomi negativt. Elkrisen sammanfaller med en regeringsbildning, men det måste gå att få detta på plats snabbt ändå. Redan i början på november behöver alla få veta vad som gäller framåt.
  2. Stöden behöver vara enkla. För att stödåtgärderna ska få effekt snabbt så måste de vara enkelt utformade, men de behöver också vara rimligt träffsäkra. Vissa ekonomer förordar klumpsummor som ska betalas ut, oavsett elkonsumtion. Jag tror inte på den lösningen, särskilt inte för företagens räkning. Det behövs andra mer träffsäkra lösningar. För att skapa förutsägbarhet behöver staten bland annat lyfta av en del av kostnaden vid höga prisnivåer.
  3. Insatserna behöver minska inflationstrycket. Det finns en stor vinst med att allmänt dämpa elpriserna och därmed också inflationsimpulsen i hela ekonomin. För att få lägre elpriser är det kanske viktigaste att vi alla minskar vår elkonsumtion. Här är Energimyndighetens kampanj bra men inte tillräcklig. Mer planerbar elkraft i södra Sverige kan också ha en roll att spela. Men stöden kan också bidra. En åtgärd som generellt sänker kostnadstrycket är tillfälligt sänkta energiskatter. I kombination med andra insatser kan det vara en pusselbit för att kapa inflationstoppen och skapa mer stabila förutsättningar för hushåll och företag.

Svenska företag är överlag konkurrenskraftiga. Men vid extrema chocker är det rimligt att samhället ger stöd som en brygga. Under Coronakrisen fungerade stödet för korttidsarbete som en sådan livlina för många företag. Det stödet funkar inte riktigt i dagens läge - företagen vill inte skicka hem personalen. De vill fortsätta producera, men det går inte till vilka elpriser som helst. Här behövs helt enkelt andra typer av stöd och de behöver komma på plats snabbt. Nu måste politikerna vara snabba så att inte jobb försvinner i onödan.

Katarina Lundahl
Chefsekonom