Jämlik vabb för ett mer jämställt arbetsliv

Unionen driver i avtalsrörelsen 2020 bland annat kravet om löneutfyllnad vid vabb (vård av barn). Se videon och läs mer om bakgrunden till kravet och vad tanken är att det ska leda till.

Förutom avtalskraven reallöneutveckling och ökade avsättningar till flexpension är vi i stort behov av utveckling till ett mer jämställt arbetsliv. En problematik är att fler kvinnor återfinns i arbeten med ett lägre löneläge och att det fortfarande finns löneskillnader som enbart kan förklaras som genusdiskriminering. En annan del av det ojämställda arbetslivet är att flera undersökningar visar att det är i samband med föräldraskap som de stora skillnaderna i löneutveckling uppstår. Ett gemensamt krav för Facken inom Industrin är därför att det upprättas en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som ska göras för att förhindra negativa effekter till följd av frånvaro från arbete på grund av föräldraledighet.

Vi vill göra mer. I Unionens senaste undersökning om VAB (vård av barn) och VOB (jobbar samtidigt som tar hand om sjukt barn) är det tydligt att många pappor väljer bort VAB av ekonomiska skäl. Unionen ställer därför krav på ekonomisk utfyllnad vid VAB och det vore beklagligt om arbetsgivarsidan inte är beredda att bidra och dra sitt strå till stacken på vägen mot ett mer jämställt arbetsliv.

På Unionen Opinion kan du läsa mer om kravet och hur det är tänkt att fungera i praktiken.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg