Uppsägning

Unionen - Koll på Uppsägning

Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd. Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägningar. Kontakta Unionen om du vill ha hjälp.

Skäl till uppsägningar

Din arbetsgivare är skyldig att visa på saklig grund vid uppsägning. Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägningar. Om du säger upp dig själv behöver du inte ange någon anledning till det.

Det här gäller om arbetsgivaren vill säga upp dig

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling. Arbetsgivaren måste bestämma i vilken turordning de anställda ska sägas upp innan han eller hon säger upp någon på grund av arbetsbrist. Vid en uppsägning gäller kollektivavtalet där det finns ett sådant och reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS). En uppsägning från arbetsgivaren ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen. Från uppsägningstillfället gäller en viss uppsägningstid till dess att anställningen faktiskt upphör.

Vilka uppsägningstider som gäller

Uppsägningstiden är olika om du säger upp dig själv eller om din arbetsgivare gör det. Den beror också på om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

För tillsvidareanställningar finns inget bestämt slutdatum. Om det finns en uppsägningstid bestämd i ditt anställningsavtal, är det i första hand den som gäller. Annars gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns. Saknas kollektivavtal gäller uppsägningstiderna som finns i LAS.

Enligt LAS har du en månads uppsägningstid vid egen uppsägning. Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida varierar och beror på hur länge du varit anställd.

Tidsbegränsade anställningar har ett start- och ett slutdatum redan från början. Utgångspunkten är att de inte behöver sägas upp.

Att tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Läs om fler saker att tänka på i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Det kan vara före uppsägningen, under uppsägningstiden och när den upphör.

Vad kan Unionen hjälpa dig med

Om du är medlem i Unionen kan du få hjälp med följande:

Genom kollektivavtal har tjänstemän rätt till avgångsersättning från Trygghetsrådet om de har fyllt 40 år och varit anställda i minst fem år i företaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

De flesta av Unionens medlemmar omfattas av Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK, och ska därför vända sig till TRR Trygghetsrådet i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Unionen har omställningsavtal även med andra arbetsgivarorganisationer, som finns utanför Svenskt Näringsliv.

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling.

Om du har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare har du företrädesrätt till återanställning om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det betyder att arbetsgivaren måste erbjuda dig nytt arbete innan någon ny utifrån anställs.

Om du arbetar vid ett företag, där några av dina arbetskamrater arbetar på villkor som regleras i kollektivavtal som företaget har med ett fackförbund inom LO, kan det vara bra att känna till något om det omställningsavtal som sedan ett par år tillbaka gäller för dem.

Om arbetsgivaren vid en arbetsbristsituation säger upp anställda och då bryter mot LAS (lagen om anställningsskydd) regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, så kallat turordningsbrott, ska du kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen.

Om du omfattas av kollektivavtal, omfattas du även av ett omställnings-/trygghetsavtal. Det innebär bland annat att du kan få hjälp och stöd från ett trygghetsråd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist .

Varsel används i två vitt skilda sammanhang - vid uppsägningar och vid konflikter.

Enligt Främjandelagen ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning om minst fem anställda kommer att sägas upp.

När du tar reda på din uppsägningstid är det viktigt att skilja på om du tänker säga upp dig själv eller om arbetsgivaren säger upp din anställning. Uppsägningstiderna är nämligen olika. De beror även på om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Uppsägningstiden gäller från uppsägningstillfället till dess att anställningen upphör.

Sidor