Uppsägning

Som medlem i Unionen kan du få råd och stöd om du blir uppsagd. Ta del av information om uppsägningstider och andra regler som gäller vid uppsägning, information om provanställning, trygghetsråd med mera.

Kontakta Unionen om du vill ha hjälp. 

Genom kollektivavtal har tjänstemän rätt till avgångsersättning från Trygghetsrådet om de har fyllt 40 år och varit anställda i minst fem år i företaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

De flesta av Unionens medlemmar omfattas av Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK, och ska därför vända sig till TRR Trygghetsrådet i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Unionen har omställningsavtal även med andra arbetsgivarorganisationer, som finns utanför Svenskt Näringsliv.

Om du har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare har du företrädesrätt till återanställning om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det betyder att arbetsgivaren måste erbjuda dig nytt arbete innan någon ny utifrån anställs.

Om du arbetar vid ett företag, där några av dina arbetskamrater arbetar på villkor som regleras i kollektivavtal som företaget har med ett fackförbund inom LO, kan det vara bra att känna till något om det omställningsavtal som sedan ett par år tillbaka gäller för dem.

Om arbetsgivaren vid en arbetsbristsituation säger upp anställda och då bryter mot LAS (lagen om anställningsskydd) regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, så kallat turordningsbrott, ska du kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen.

Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Reglerna kan också skilja mellan olika kollektivavtal. Därför måste du veta vilket kollektivavtal din anställning omfattas av, det vill säga vilken bransch eller verksamhet du arbetar inom och vad som står i det kollektivavtalet. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

Under uppsägningstiden gäller särskilda regler.

Omfattas du av kollektivavtal, omfattas du även av ett omställnings-/trygghetsavtal. Det innebär bland annat att den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan få hjälp och stöd från ett trygghetsråd.

När du eller din arbetsgivare vill att en tillsvidareanställning ska upphöra gäller en viss uppsägningstid från uppsägningstillfället till dess att anställningen upphör. Uppsägningstiden är olika om du säger upp dig själv eller om din arbetsgivare säger upp anställningen.

Varsel används i två vitt skilda sammanhang - vid uppsägningar och vid konflikter.

Sidor