Unionens inkomstförsäkring

En kraftfull inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap. Inkomstförsäkringen gör att du tillsammans med a-kassan kan få upp till 80% av din tidigare inkomst efter skatt. Tryggt och mycket värdefullt om du skulle bli av med jobbet.

Trygg även utan jobb

Inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet har ett tak för ersättning upp till 60 000 kronor i månaden i 150 dagar, cirka 7 månader. Om du vill bygga ut ditt inkomstskydd ytterligare kan du teckna tilläggsförsäkringen för högre inkomst eller fler ersättningsdagar. 

Inte medlem och vill veta mer om inkomstförsäkringen?

Resultatet: En inkomstförsäkring utöver det vanliga som gör att du slipper klara dig på 14 500 kr netto från a-kassan utan kan få upp till 80 procent av inkomsten efter skatt mellan jobben. Du måste ha varit medlem i Unionen och en a-kassa i minst 12 månader och under denna period uppfylla ett arbetsvillkor för att kunna söka ersättning, läs mer under "Ersättning".

Villkor

Som medlem i Unionen blir du automatiskt inkomstförsäkrad om du är yrkesverksam medlem eller egenföretagare, är med i en svensk a-kassa och inte har fyllt 65 år. Från och med 1 januari 2013 omfattas även medlemmar i Unionen Student av inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen kompletterar din a-kassa och eventuell avgångsersättning så att du totalt får ut upp till 80 procent av tidigare inkomst upp till 60 000 kr/mån. Du kan få ut ersättning från inkomstförsäkringen i 150 ersättningsdagar, ungefär 7 månader, även under tid då du får ett eventuellt aktivitetsstöd. För att uppfylla villkoren för ersättning måste du arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna inom anslutningstiden till inkomstförsäkringen. Varje månad ska innehålla minst 80 timmars arbetad tid. Läs mer om villkoren för ersättning under rubriken "Ersättning". 

Kommer du från ett annat fackförbund och blir medlem i Unionen kan du tillgodoräkna din period i ett annat förbunds motsvarande inkomstförsäkring. Under rubriken "Dokument" på denna sida finns de fullständiga försäkringsvillkoren för Unionens inkomstförsäkring.

Tilläggsförsäkring

Alla som omfattas av inkomstförsäkringen – och har en inkomst över taket i a-kassan – kan mot en premie välja att teckna sig för 50 extra ersättningsdagar utöver de 150 dagar som redan ingår i medlemsavgiften. Du kan alltså få totalt upp till 200 ersättningsdagar (motsvarar ca 9 månader) vilket många medlemmar har efterfrågat.

I tilläggsförsäkringen byggs också ditt inkomstskydd på ytterligare genom att din inkomst försäkras över 60 000 kr/mån ända upp till 150 000 kr/mån. Väljer du tilläggsförsäkringen i detta inkomstspann ingår de 50 extra dagarna i premien för totalt 200 ersättningsdagar. Det är 12 månaders kvalifikationstid för tilläggsförsäkringen. Inkomstförsäkringen som ingår i medlemsavgiften och tilläggsförsäkringen har var sin kvalifikationstid på grund av att de kan gälla från olika datum. För att uppfylla villkoren för ersättning från tilläggsförsäkringen måste du arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna inom anslutningstiden till tilläggsförsäkringen. Varje månad ska innehålla minst 80 timmars arbetad tid.

Premien för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för inkomster mellan 20 900 kr och 60 000 kr och 100 kr/mån för inkomster som överstiger 60 000 kr.

Här kan du teckna tilläggsförsäkringen.

Tilläggsförsäkringen utan premie

Du som blev medlem under tiden 1 nov 2015 – 31 mar 2016 och omfattas av erbjudandet om 12 månader utan avgift kan teckna vår tilläggsförsäkring och få 50 extra ersättningsdagar och höjt tak till 150.000 kr/mån i inkomstförsäkringen utan extra premie i upp till 12 månader. Tilläggsförsäkringen gäller från den månad du tecknar den och Unionen bjuder på premien dina första 12 månader som medlem.

Ersättning

För att få ut ersättning måste du ha varit medlem både i Unionen och A-kassan, ha varit med i försäkringen de senaste 12 månaderna när du blev arbetslös och under de senaste 18 månaderna arbetat sammanlagt 12 månader, minst 80 timmar per månad. Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden, "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna. Det betyder att du inte åker ur försäkringen på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Det krävs dock att du varit med i försäkringen hela den tid som du arbetat. Här hittar du de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller från 2016-01-01.

Inkomstförsäkringen betalar vid arbetslöshet ut ett försäkringsbelopp som tillsammans med ersättningen från a-kassa och andra eventuella ersättningar (till exempel avgångsersättning, AGE, från trygghetsråden) motsvarar upp till 80 % av tidigare inkomst efter skatt.

Om du blir arbetslös och ansöker om ersättning från Unionens inkomstförsäkring är det bra att känna till följande:  

  • Det är din a-kassa som begär in underlag från dig för att fastställa/beräkna den ersättningsgrundande inkomsten.

  • Den ersättningsgrundande inkomsten ligger till grund för ersättningen du får från a-kassan och inkomstförsäkringen.

  • Då inkomstförsäkringen grundar sin ersättning på a-kassans beslut hänvisar vi alla frågor som rör uträkningen av den av den ersättningsgrundande ersättningen till din a-kassa.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som kan komma att registreras hos försäkringsbolaget är namn, personnummer, inkomst och adress avseende den försäkrade. Uppgifterna används som underlag för försäkringsavtalet, administration och vid skadereglering. Detta inkluderar också att uppgifter om rätt till arbetslöshetsersättning inhämtas från godkänd a-kassa. Personuppgifterna kan komma att samköras med andra personuppgifter i syfte att tillföra och uppdatera register med sådana personuppgifter som bedöms utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård. Försäkringsbolaget ägs av Unionen, som även är gruppföreträdare för dem som omfattas av försäkringen. För fullgörandet av sina skyldigheter enligt gruppavtalet och försäkringen inhämtas uppgifter från Unionen av försäkringsbolaget respektive lämnas uppgifter från försäkringsbolaget till Unionen, t.ex. uppgift om att den försäkrade uppbär ersättning från försäkringsbolaget. Försäkrad som önskar information om behandlingen av sina personuppgifter eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter kan vända sig till försäkringsbolaget.

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej