Unionens inkomstförsäkring

En kraftfull inkomstförsäkring ingår i vårt medlemskap. Inkomstförsäkringen gör att du tillsammans med a-kassan kan få upp till 80% av din tidigare inkomst efter skatt. Tryggt och mycket värdefullt om du skulle bli av med jobbet.

Nu kan fler försäkra inkomsten

Inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet har ett tak för ersättning upp till 60 000 kronor i månaden i 150 dagar, cirka 7 månader. Om du vill bygga ut ditt inkomstskydd ytterligare kan du teckna tilläggsförsäkringen för högre inkomst eller fler ersättningsdagar.

Inte medlem och vill veta mer om inkomstförsäkringen?

Resultatet: En inkomstförsäkring utöver det vanliga som gör att du slipper klara dig på 11 000 kr netto från a-kassan utan kan få upp till 80 procent av inkomsten efter skatt mellan jobben. Du måste ha varit medlem i Unionen och en a-kassa i minst 12 månader för att kunna söka ersättning, läs mer under "Ersättning".

Villkor

Som medlem i Unionen blir du automatiskt inkomstförsäkrad om du är yrkesverksam medlem eller egenföretagare, är med i en svensk a-kassa och inte har fyllt 65 år. Från och med 1 januari 2013 omfattas även medlemmar i Unionen Student av inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen kompletterar din a-kassa och eventuell avgångsersättning så att du totalt får ut upp till 80 procent av tidigare inkomst upp till 60 000 kr/mån. Du kan få ut ersättning från inkomstförsäkringen i 150 ersättningsdagar, ungefär 7 månader, även under tid då du får ett eventuellt aktivitetsstöd.

Kommer du från ett annat fackförbund och blir medlem i Unionen kan du tillgodoräkna din period i ett annat förbunds motsvarande inkomstförsäkring. Under rubriken "Dokument" på denna sida finns de fullständiga försäkringsvillkoren för Unionens inkomstförsäkring.

Tilläggsförsäkring

Alla som omfattas av inkomstförsäkringen – och har en inkomst över taket i a-kassan – kan mot en premie välja att teckna sig för 50 extra ersättningsdagar utöver de 150 dagar som redan ingår i medlemsavgiften. Du kan alltså få totalt upp till 200 ersättningsdagar (motsvarar ca 9 månader) vilket många medlemmar har efterfrågat.

I tilläggsförsäkringen byggs också ditt inkomstskydd på ytterligare genom att din inkomst försäkras över 60 000 kr/mån ända upp till 150 000 kr/mån. Väljer du tilläggsförsäkringen i detta inkomstspann ingår de 50 extra dagarna i premien för totalt 200 ersättningsdagar.

Premien för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för inkomster mellan 18 701 kr och 60 000 kr och 100 kr/mån för inkomster som överstiger 60 000 kr.

Här kan du teckna tilläggsförsäkringen.

Ersättning

För att få ut ersättning måste du ha varit medlem både i Unionen och A-kassan, ha varit med i försäkringen de senaste 12 månaderna när du blev arbetslös och under de senaste 18 månaderna arbetat sammanlagt 12 månader, minst 80 timmar per månad. Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden, "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna. Det betyder att du inte åker ur försäkringen på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Det krävs dock att du varit med i försäkringen hela den tid som du arbetat. Här hittar du de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller från 2015-01-01.

Inkomstförsäkringen betalar vid arbetslöshet ut ett försäkringsbelopp som tillsammans med ersättningen från a-kassa och andra eventuella ersättningar (till exempel avgångsersättning, AGE, från trygghetsråden) motsvarar upp till 80 % av tidigare inkomst efter skatt. Den ersättningsgrundande inkomsten beräknas av a-kassan och det är sedan utifrån den inkomsten som ersättningen från inkomstförsäkringen beräknas.

Ersättningspolicy för Unionen Medlemförsäkring AB

Ändamålet med denna ersättningspolicy är att säkerställa att Unionen Medlemförsäkring AB uppfyller kraven som ställs av Finansinspektionen på försäkringsverksamhet (FFFS 2009:7).

Nyckelord: