Kollektivavtal

Här hittar du information om vad kollektivavtal innebär. På ett företag med kollektivavtal finns ett avtal för din lön, anställningsform, arbetstid, semester och mycket annat.

Ditt eget kollektivavtal

Ditt eget kollektivavtal hittar du enklast om du loggar in.

Kollektivavtal ger garantier och trygghet utöver ditt eget anställningsavtal. Du eller din lokala fackklubb kan sedan förhandla fram bättre villkor.

Sök bland alla våra kollektivavtal.

Kontakta Unionen om du vill ha hjälp med att förstå vad avtalet som gäller på just din arbetsplats innebär.

Poängen med en avtalsrörelse är att förbättra dina anställningsvillkor och få till reallöneökningar för dig och andra medlemmar.

Branschdelegationerna representerar medlemmarna och garanterar att det är medlemmarnas frågor som drivs i avtalsförhandlingarna. Unionen har 11 branschdelegationer, vilka omfattar Unionens ca 100 avtalsområden.

Facken inom industrin (FI) är ett förhandlingssamarbete mellan de fackförbunden som undertecknat Industriavtalet.

Kollektivavtalet är en samling regler som ger dig och dina anställda en grundtrygghet. När det finns kollektivavtal på arbetsplatsen vet alla vad som gäller och det blir mer tid för både dig och din personal att fokusera på verksamheten.

När parterna i en avtalsrörelse har formulerat sina krav är det dags för förhandling.

Om det finns kollektivavtal där du arbetar, innebär det att du har en mängd mycket viktiga ekonomiska skydd: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, Tjänstegrupplivförsäkring, tjänstepension ITP1/ITP2, sjukpension och skydd till dina närmaste samt föräldralön.

Du och dina behov bestämmer vilka områden en avtalsrörelse ska handla om.

Den enklaste vägen till kollektivavtal är att börja med att skicka in en intresseanmälan om medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal med dina anställdas fackliga organisation.

Industriavtalet är ett samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Sidor