Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. På företag med kollektivavtal finns avtal för din lön, anställningsform, arbetstid, semester och mycket annat.

Ditt eget kollektivavtal

Ditt eget kollektivavtal hittar du enklast om du loggar in.

Sök bland alla våra kollektivavtal.

För dig betyder ett kollektivavtal att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Avtalen är grunden, sedan kan du eller din lokala fackklubb förhandla fram ännu bättre villkor, men en arbetsgivare får inte försämra villkoren.

Många av de ersättningar och förmåner vi tar för givna är ett resultat av de överenskommelser som fack och arbetsgivare träffat i ett kollektivavtal. Föräldraledighetstillägg, semestertillägg, tjänstepension, rätt till lönehöjning, övertidsersättning, sjuklön och mycket mer  ingår i kollektivavtalets överenskommelser.

Kontakta Unionen om du vill ha hjälp med att förstå vad avtalet som gäller på just din arbetsplats innebär.

Poängen med en avtalsrörelse är att förbättra dina anställningsvillkor och få till reallöneökningar för dig och andra medlemmar.

Unionen har 13 branschdelegationer. Ledamöterna representerar medlemmarna inom de avtalsområden som ingår i delegationen. Branschdelegationen utgör förhandlingsdelegation vid förhandlingar om kollektivavtal inom delegationens områden, föreslår avtalskrav inför förhandlingar och rekommenderar förbundsstyrelsen om ett kollektivavtal ska antas.

Om du är medlem har din arbetsgivare förhandlingsskyldighet vid alla viktigare förändringar av dina arbets- eller anställningsförhållanden.

Industriavtalet är ett samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Kollektivavtal ger de anställda rätt till förhandling före viktiga förändringar, möjlighet att bilda fackklubb, få utbildning i lagar och avtal och rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid.

När nya kollektivavtal är klara måste alla medlemmar och förtroendevalda få veta vad som gäller.

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Om du inte har kollektivavtal, är detta saker du behöver tänka på. Här kan du läsa mer om exempel på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

I kollektivavtal regleras vad som är ordinarie arbetstid och vad som är övertid i branschen samt hur arbete utöver ordinarie arbetstid ersätts.

Finns det inte kollektivavtal på ditt företag är det viktigt att du innan du skriver på ditt anställningsavtal kommer överens om längden på din normala arbetsdag, hur den är förlagd och eventuella ersättningar för arbete utanför ordinarie arbetsdag, det vill säga övertids- och restidsersättning.

Arbetstidslagen reglerar framför allt arbetstidens längd, det vill säga ordinarie arbetstid och övertid, samt viloperioder - uppehåll i arbetstiden, så som rast, paus, dygns- och veckovila. Lagen reglerar ingenting om rätten att få extra betalt. Det måste man komma överens om separat.

Sidor