Marknadslön för Resebyråchef

Marknadslönen för resebyråchef ligger 2017 mellan 30 000 och 37 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. För chefer med regionalt eller centralt ansvar ligger marknadslönen på 40 000 kronor och uppåt.

.

Löneintervall nivå 1

Planerar, leder och samordnar verksamheten inom det egna ansvarsområdet. Följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Vidtar eller föreslår åtgärder vid avvikelser. Bedömer medarbetarnas arbetsinsatser och rekryterar medarbetare. Utreder organisations- och arbetsformer, resurskrav och utbildningsbehov
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
30 000
Kr/månad
37 000
Kr/månad

Löneintervall nivå 2

Löneintervallet avser främst chefer med ett regionalt eller centralt ansvar för försäljning och marknadsföring
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
40 000
Kr/månad
Uppåt

- Påverkar nedåt

 • Du är chef över en mindre verksamhet/enhet
 • Du saknar tidigare erfarenhet/ har begränsad erfarenhet av chefsarbete
 • Du har få underställda
 • Du har begränsat ansvarsområde
 • Du har andra löneförmåner
Många minus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

+ Påverkar uppåt

 • Du är chef över en större verksamhet/enhet
 • Du har erfarenhet av tidigare chefsarbete
 • Du har många underställda
 • Du har bra ledaregenskaper
 • Du har omfattande ekonomiskt ansvar
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du kan visa bra resultat
Många plus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej