Marknadslön för Butikschef (avdelningschef)

Marknadslönen för butikschef (avdelningschef) ligger i olika intervall - mellan 24 000 och 31 000 kronor, mellan 29 300 och 32 500 per månad samt mellan 34 000 och 50 000 kronor.

Verksamhetens art och omfattning har i regel en direkt påverkan på lönen. Lönenivåerna kan skilja mellan fackhandel och dagligvaruhandel.

Löneintervall nivå 1

Arbetsuppgifterna innefattar främst de dagliga sälj- och personalledningsuppgifterna.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
24 000
Kr/månad
31 000
Kr/månad

Löneintervall nivå 2

Här ingår även planering, budgetering, uppföljning.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
29 300
Kr/månad
32 500
Kr/månad

Löneintervall nivå 3

Avser befattningar vid stora enheter med uppgifter som att organisera, planera, samordna och dimensionera arbetet inom enheten.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
34 000
Kr/månad
50 000
Kr/månad

- Påverkar nedåt

 • Du är chef över en mindre verksamhet/enhet
 • Du saknar tidigare erfarenhet/ har begränsad erfarenhet av chefsarbete
 • Du har få underställda
 • Du har begränsat ansvarsområde
 • Du har andra löneförmåner
Många minus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

+ Påverkar uppåt

 • Du är chef över en större verksamhet/enhet
 • Du har erfarenhet av tidigare chefsarbete
 • Du har många underställda
 • Du har bra ledaregenskaper
 • Du har omfattande ekonomiskt ansvar
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du kan visa bra resultat
Många plus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej