Marknadslön för Systemutvecklare

Marknadslönen för systemutvecklare är 2017 mellan 31 000 och 40 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid nästa svårighetsnivå ligger marknadslönen mellan 35 000 och 45 000 kronor och uppåt. Vid en högre svårighetsnivå ligger lönen mellan 41 000 och 55 000 kronor per månad.

Arbetsuppgifternas komplexitet eller specialisering samt ansvarsområdenas omfattning varierar starkt inom denna yrkesgrupp, vilket påverkar lönen.

Löneintervall svårighetsnivå 1

Analyserar och bedömer programförutsättningar, specificerar program samt programmerar. Testar och dokumenterar program.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
31 000
Kr/månad
40 000
Kr/månad

Löneintervall svårighetsnivå 2

Medverkar i utveckling av IT-projekt eller förvaltar existerande IT-system och svarar för utveckling och förvaltning av delsystem. Leder delprojekt eller mindre projekt.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
35 000
Kr/månad
45 000
Kr/månad

Löneintervall svårighetsnivå 3

Leder utveckling av nya eller förvaltning av existerande system ifråga om omfattande och komplicerade system, från framtagning av förstudie och kravspecifikation till att systemets tagits i drift hos användare.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
41 000
Kr/månad
55 000
Kr/månad

- Påverkar nedåt

 • Begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper, till exempel få arbetstillfällen i din region, krav på nya kunskaper etcetera
 • Du är ny i befattningen
 • Du saknar arbetslivserfarenhet
 • Du saknar erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har inte haft möjlighet till kompetensutveckling eller utbildning
Många minus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

+ Påverkar uppåt

 • Dina kunskaper och erfarenheter är efterfrågade
 • Du har erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du är flexibel
 • Du vill utvecklas
 • Du kan visa bra arbetsresultat
 • Du har många olika arbetsuppgifter (mångsidighet)
 • Du är specialist inom ditt fackområde
 • Du får eller åtar dig svårare arbetsuppgifter
 • Du jobbar i en "het bransch"
 • Du är projektledare eller gruppchef
Många plus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej