Marknadslön för Kundtjänst och support

Marknadslönen för kundtjänst och support ligger 2017 mellan 24 500 och 31 500 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen mellan 31 500 och 39 000 kronor.

Handhar självständigt rutiner för kundsystem i drift, ger stöd åt användare

Löneintervall svårighetsnivå 1

Ger användare hjälp i handhavandet av och felhantering i olika programvaror.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
24 500
Kr/månad
31 500
Kr/månad

Löneintervall svårighetsnivå 2

Ger kvalificerad rådgivning till användare om datorsystems handhavande, åtgärdande av fel och underhåll.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
31 500
Kr/månad
39 000
Kr/månad

- Påverkar nedåt

 • Begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper, till exempel få arbetstillfällen i din region, krav på nya kunskaper etcetera
 • Du är ny i befattningen
 • Du saknar arbetslivserfarenhet
 • Du saknar erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har inte haft möjlighet till kompetensutveckling eller utbildning
Många minus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

+ Påverkar uppåt

 • Dina kunskaper och erfarenheter är efterfrågade
 • Du har erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du är flexibel
 • Du vill utvecklas
 • Du kan visa bra arbetsresultat
 • Du har många olika arbetsuppgifter (mångsidighet)
 • Du är specialist inom ditt fackområde
 • Du får eller åtar dig svårare arbetsuppgifter
 • Du jobbar i en "het bransch"
 • Du är projektledare eller gruppchef
Många plus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej