Marknadslön för Controller

Marknadslönen för controller ligger 2016 från 37 000 kronor och uppåt vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 50 000 kronor och uppåt.

Controllerbefattningar förekommer på koncern-, divisions-, bolags- och enhetsnivå med uppgift att bedöma effektivitet i kontroll- och rapportsystem och att tillämpade metoder och tekniker uppfyller ställda krav. Bedömer att företagsledningens intentioner följs och att de ekonomiska, affärsmässiga och personella resurser utnyttjas på bästa sätt. Här ingår att planera och genomföra utredningar, analysera och följa resultat, analysera lönsamhet och finansiella flöden samt utarbeta förslag till förändringar i arbetsmetoder och teknik samt medverka i strategiarbete.

Löneintervall svårighetsnivå 1

Avser controller i mindre verksamheter eller i samverkan med controller på till exempel koncernnivå.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
37 000
Kr/månad
Uppåt

Löneintervall svårighetsnivå 2

Avser controller i större verksamheter eller på koncernnivå.
Grön pil med spetsar i båda ändar som illustrerar ett löneintervall
50 000
Kr/månad
Uppåt

- Påverkar nedåt

 • Begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper, till exempel få arbetstillfällen i din region, krav på nya kunskaper etcetera
 • Du är ny i befattningen
 • Du saknar arbetslivserfarenhet
 • Du saknar erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har inte haft möjlighet till kompetensutveckling/utbildning
Många minus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

+ Påverkar uppåt

 • Dina kunskaper och erfarenheter är efterfrågade
 • Du har erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du är flexibel
 • Du vill utvecklas
 • Du kan visa bra arbetsresultat
 • Du har många olika arbetsuppgifter (mångsidighet)
 • Du är specialist inom ditt fackområde
 • Du får eller åtar dig svårare arbetsuppgifter
 • Du jobbar i en "het bransch"
 • Du är projektledare eller gruppchef
Många plus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej