FASTIGO

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
Bygg & Fastighet

2017 års avtalsrörelse

Nu har vi växlat krav – avtalsförhandlingar väntar

Den 14 februari växlade Unionen avtalskrav med Fastigo. Krav som Unionen ställer till alla arbetsgivarförbund är bland annat krav som syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv där möjligheten till återhämtning är en nyckelfaktor.

Nu väntar avtalsförhandlingar och målet är att träffa avtal om allmänna villkor innan den 1 april 2017. Du kan följa arbetet på avtalswebben: http://avtal2017.unionen.se

Nuvarande avtalsperiod
Lönevtalet gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2019.
Allmänna villkorsavtalet gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Löneavtalet har tecknats på 3 år och gäller för perioden 2016-04-01 – 2019-03-31 med ett uppsägningsbart 3:e år. Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som tar fasta på att en lokal process ska genomföras. De lokala parterna fastställer löneutrymmet genom att utföra den i avtalet beskrivna löneprocessen och förhandlar om löneökningarna. Löneavtalets process skrivning har förtydligats för att öka inflytandet i förhandlingarna.

Lägsta lön efter lönerevision räknas upp med 2,0 % till 18 460 kr för 2016. För 2017 respektive 2018 ökas lägsta lön med den löneökningsnivå som parterna inom industrin träffar överenskommelse om.

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Studentmedarbetareavtal
Avtalet ger studerande på universitets- och högskolenivå möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet parallellt med studierna

Flexpension
Frågor och svar om flexpension hittar du på: www.unionen.se/rad-och-stod/flexpension

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".

(Uppdaterad 2017-02-14)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej