Semesterlagen i korthet

Semesterlagen bestämmer bland annat hur mycket semester du har rätt till och hur lång din sommarsemester kan vara.

Som anställd har du rätt till semesterledighet. Under semestern har du rätt att vara helt ledig från ditt arbete och du har ingen skyldighet att vara anträffbar i frågor som gäller arbetet.

Intjänad semester ger betald ledighet

Alla anställda tjänar in semester. In normalfallet tas semestern ut som ledighet året efter att den tjänats in. Semesterlagen räknas som en skyddslagstiftning. Syftet med den är att ge den anställde en längre sammanhängande period av vila från arbetet. För arbete som varar högst tre månader är det dock möjligt att komma överens med sin arbetsgivare om att i stället omvandla ledigheten till semesterersättning.

Har du inte hunnit få ut all intjänad semester innan anställningen avslutas, ska den outtagna semestern betalas ut som semesterersättning.

Anställs du före 31 augusti har du rätt till 25 semesterdagar. Anställs du efter 31 augusti har du rätt till 5 semesterdagar.

Nyanställda som inte har hunnit tjäna in betald semester har rätt till semester utan lön första året. Har du inte tjänat in betald semester kan du i stället för obetald ledighet välja att arbeta. Du kan också komma överens med din arbetsgivare om så kallad förskottssemester. Det medför i så fall en skuld till arbetsgivaren. Om anställningen varar i mer än 5 år, skrivs skulden av.

Lagen ger rätt till 25 semesterdagar varav du har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni, juli, augusti. Senast två månader före semestern har du rätt att få ett definitivt besked om vilka veckor du har semester. När semestern är beviljad och utlagd kan arbetsgivaren inte dra in eller ändra den.

Alla har rätt till fem veckors semester. En vecka har man rätt att spara i högst fem år. Då kan man, om det är möjligt för verksamheten, få ihop till en tioveckors semester en gång vart sjätte år.

Njut med gott samvete

Det ställs allt större krav på anställda att ta ansvar för att planera sitt arbete och se till att allt fungerar även när man är på semester. Samtidigt anställs det färre semestervikarier. Tänk på att det är arbetsgivarens ansvar att verksamheten fungerar och att lagar och avtal följs. Du ska med gott samvete kunna njuta av din intjänade semester.

Nyckelord: