Semesterlagen i korthet

Semesterlagen bestämmer bland annat hur mycket semester du har rätt till och hur lång din sommarsemester kan vara.

Alla anställda har rätt att vara helt lediga på semestern. Semester innebär att den anställde är helt ledig och inte har något arbetsrelaterat ansvar. Under semestern behöver man inte vara anträffbar eller tillgänglig på något sätt och man har rätt att resa vart som helst.

Intjänad semester ger betald ledighet

Alla anställda tjänar in semester. Semestern ska tas ut som ledighet året efter att den intjänats eftersom det är en skyddslag för att ge anställda semesterledighet. För arbete som varar högst tre månader är det dock möjligt att komma överens med sin arbetsgivare om att i stället få semesterersättning.

Har du inte hunnit få ut all intjänad semester innan anställningen avslutas, ska den outtagna semestern betalas ut som semesterersättning. Anställs du före 31 augusti har du rätt till 25 obetalda semesterdagar. Anställs du efter 31 augusti har du rätt till 5 obetalda semesterdagar. Nyanställda som inte har hunnit tjäna in betald semester har rätt till semester utan lön första året. Har man inte tjänat in betald semester kan man i stället för obetald ledighet välja att arbeta.

Lagen ger rätt till 25 semesterdagar varav du har rätt till att få ut fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni, juli, augusti. Senast två månader före semestern har du rätt att få ett definitivt besked om vilka veckor du har semester. När semestern är beviljad och utlagd kan arbetsgivaren inte dra in eller ändra den.

Alla har rätt till fem veckors semester. En vecka har man rätt att spara i högst fem år. Då kan man, om det är möjligt för verksamheten, få ihop till en tioveckors semester, ett helt sommarlov, en gång vart sjätte år. Dessa regler har funnits i många år och semesterperioden återkommer varje sommar, så arbetsgivaren kan i god tid planera för semesterperioden. Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att företaget inte bryter mot semesterlagen.

Njut med gott samvete

Det ställs allt större krav på anställda att ta ansvar för att planera sitt arbete och se till att allt fungerar även när man är på semester. Samtidigt anställs det färre semestervikarier. Tänk på att det är arbetsgivarens ansvar att verksamheten fungerar och att lagar och avtal följs. Du ska med gott samvete kunna njuta av din intjänade semester.

Den arbetsgivare som kräver att anställda ska vara tillgängliga under semestern bryter mot semesterlagen och kollektivavtalet. Behovet av återhämtning och vila är också en viktig arbetsmiljöfråga. Det är arbetsgivarens ansvar att ta in vikarier eller på annat sätt organisera verksamheten under semestern och ansvaret att sköta det mest akuta på distans får inte vältras över på den anställde som är semesterledig. Den medlem som blir uppmanad att vara tillgänglig under semestern kan hävda sin rätt att vara helt ledig enligt semesterlagen. Kontakta Unionen om du får problem med rätten att vara ledig.

Nyckelord: