Industriarbetsgivarna - Massa och papper

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
För avtalsparterna till allmänna anställningsvillkor för massa- och pappersindustrin.
Kollektivavtal för: 
Industri & Teknik

2017 års avtalsrörelse

Nu har vi växlat krav – avtalsförhandlingar väntar

Den 21 december växlade Unionen och övriga förbund inom samarbetet Facken inom Industrin (FI) avtalskrav med arbetsgivarna.

Förbundens gemensamma krav är bland annat löneökningar på 2,8 procent och fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning och flexpension.

Utöver de gemensamma kraven driver Unionen ett antal förbundsspecifika krav, till exempel ställer vi krav som syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv där möjligheten till återhämtning är en nyckelfaktor.

Nu väntar avtalsförhandlingar och målet är att träffa avtal innan den 1 april 2017. Du kan följa arbetet på avtalswebben: http://avtal2017.unionen.se

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet sträcker sig från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Avtal som nyligen tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i "Allmänna anställningsvillkor 2016-2017".
Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-01-26)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej