Energiföretagens Arbetsgivareförening

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Energi & Miljö

2017 års avtalsrörelse

Nu har vi växlat krav – avtalsförhandlingar väntar

Den 31 januari växlade Unionen avtalskrav med EFA. Nu väntar avtalsförhandlingar och målet är att träffa avtal innan den 1 april 2017. Du kan följa arbetet på avtalswebben: http://avtal2017.unionen.se

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet sträcker sig från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Avtalet på avtalsområde EFA är i likhet med tidigare avtal ett processlöneavtal. Det innebär att klubben och företaget ska komma överens om både hur den lokala löneprocessen ska genomföras samt storleken på löneutrymmet. Som stöd och vägledning finns partsgemensamma tillämpningsanvisningar. Om man inte kommer överens om löneökningens storlek, finns en stupstock, som i särskild ordning anger att de centrala parterna fastställer ett utrymme för branschen som sedan lokalt ska fördelas enligt avtalets principer

Ytterligare 0,2 % ska avsättas till tjänstepension i systemet för s.k.deltidspension/ flexpension som nu totalt för avtalsområdet blir 1,5 % och benämns Extra Pension.

Lägstalönerna ökas med 2,0 % och om någon får en löneökning lägst 285 kr eller i förhållande till alla andra ett ”oförmånligt resultat”, som det står i avtalet, ska en åtgärdsplan upprättas.

Mer information finns i Avtalsnytt och övrigt material ovan under rubrikerna Avtalsinformation samt Lön.

Frågor och svar om flexpension hittar du på www.unionen.se/rad-och-stod/flexpension

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterad 2017-02-01)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej