Almega Tjänsteförbunden - Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretag

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

De viktigaste avtalen på ditt avtalsområde.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Service & Tjänster

Avtal 2016-2017

Avtalsperioden
Ditt avtal gäller från 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Överenskommelsen är på ett år och följer märket i årets avtalsrörelse med minst 2,2 procent i lönehöjningar, individgaranti på lägst 235 kronor. Lägstalönerna räknas upp med 2,2 procent. De allmänna anställningsvillkoren förlängs.

Mer information om avtalet finns i Avtalsnytt 2016.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".
Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-02-23)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej