Blanketter och dokument

I Unionens webbshop kan du beställa trycksaker, som till exempel rapporter och informationsbroschyrer, och det mesta går att ladda ner som pdf. För att komma till webbshoppen behöver du logga in.

Sortera efter

Rapport: En vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
Övrigt: Vill du hälsa nya medlemmar välkomna till Unionen på jobbet? Då kan du använda ett färdigt mejlhuvud och utgå från den textfil som finns här nedanför!
Rapport: För att beskriva vad Unionen står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex koncernövergripande policyer. På nästa nivå tydliggör och beskriver vår riktlinjer mer konkret hur vi ska agera i det dagliga arbetet för att leva upp till våra policyer.
Övrigt: Teamblankett och utvärdering som användbara verktyg för dig som chef och ditt team.
Övrigt: Unionen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Övrigt: Faktablad med en kortfattad beskrivning av inkomstförsäkringen.
Övrigt: Här hittar du fördjupningar och checklistor för dig som vill vara drivande i arbetet för hållbart företagande på ditt företag eller i din organisation.
Övrigt: Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).
Blankett: För att stödja dig som är förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som gör nytta för dig i ditt uppdrag.
Övrigt: Ledstjärnan för vår långsiktiga fackliga utvecklingsresa är vår vision: Tillsammans är vi den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.
Rapport: I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2019 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Unionen har även undersökt hur föräldravänligt arbetslivet bedöms vara i nuläget.
Rapport: Unionens mångfaldsundersökning 2019 visar att organisationskulturen på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.
Rapport: Sjukförsäkringen är en grundbult i de svenska trygghetssystemen och av stor betydelse för Unionens medlemmar. Det är därför viktigt för oss som Sveriges största fackförbund att delta i debatten om sjukförsäkringens utformning och regelverk.
Rapport: Arbetsmiljöbarometern är en undersökning som visar hur Unionens arbetsmiljöombud bedömer både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Övrigt: En arbetsmarknad där lika rättigheter och möjligheter förverkligas och för arbetsplatser utan diskriminering och särbehandling, där allas kompetens och potential tas till vara.
Rapport: Löneskillnader mellan privatanställda tjänstemän på svensk arbetsmarknad och arbetet för jämställda löner.
Övrigt: Unionens policy briefs är sammanfattningar av våra förslag på lösningar och rekommendationer inom specifika frågor.
Övrigt: Dessa partsgemensamma material är framtagna för att underlätta arbetet med dessa frågor på arbetsplatsen men kan behöva anpassas till företagens rutiner.
Övrigt: Bilder och text som underlag för klubben eller ombudet som vill mejla och hälsa nyanställda välkomna till arbetsplatsen - och Unionen!
Övrigt: Läs om vilka punkter som behöver finnas med dagordningen till klubbens årsmöte och förslag på hur ni ska hantera respektive punkt.
Övrigt: Här hittar du en kort manual om vad som gäller för dig som mötesordförande på klubbens fysiska eller digitala årsmöte
Övrigt: Här hittar du en kort manual kring vad du som är ordförande i klubben behöver tänka på under det fysiska eller digitala årsmötet.
Övrigt: Denna handbok ger stöd till dig som kommer att vara mötesordförande på ett årsmöte. Din uppgift är bland annat att se till att mötet blir demokratiskt genomfört och att leda mötet så att klubbstyrelsen kan ägna sig åt att berätta om klubbens verksamhet och planer.
Blankett: Här hittar du som är arbetsplatsombud med förhandlingsmandat eller klubb en Powerpoint-mall och inför medlemsmötet när du ska informera om kommande förhandling, MBL/LAS.

Broschyr: Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform tar sikte på att vi ska må bra på och av arbetet.
Broschyr: En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda
Broschyr: Innehåller punkter och exempel på handlingsplan för valberedningen i en region.
Broschyr: Den här broschyren är en vägledning för arbetsmiljöombud och deras medverkan i att förbättra och förändra kontorsmiljöer.