Studiestöd

När du som yrkesverksam medlem vill spetsa din yrkeskompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden så kan du få ersättning för bland annat kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 200 kr per termin. (För ansökningar som avser höstterminen 2015 och tidigare gäller maxbeloppet 3 175 kr/termin). När du fått totalbeloppet för Unionens Studiestöd på 12 800 kr så kan du söka ersättning på nytt efter 3 år. Även om du inte har fått totalbeloppet utbetalt så kan du söka ersättning och börja på en ny ersättningsperiod efter 3 års uppehåll.

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade efter kvalifikationstiden på 6 månader, det vill säga från och  med din sjunde medlemsmånad. Du som har varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i minst 6 månader med direkt övergång till Unionen kan söka ersättning för kurskostnader (som avser vårterminen 2016 och framåt) som är daterade från och med din första medlemsdag i Unionen om du bifogar ett medlemsintyg från ditt tidigare fackförbund. Andra kvalifikationskrav gäller för dig som söker studiestöd för kurser som du gick under 2015; då får du tillgodoräkna dig tidigare medlemskap i annat fackförbund i minst 6 månader under dem senaste 3 åren.

Du kan få ersättning för dina utlägg för kursavgift, kurslitteratur och kursmaterial som kursanordnaren intygar att du behöver till den aktuella kursen/utbildningen.

Vi ersätter endast lärarledda kurser som ger dig kompetensutveckling i ditt yrkesliv och som stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Det är kursdatumet som styr vilken termin som ansökan avser. Terminerna indelas efter svenska skolans terminer (vår och höst) plus en sommartermin när det intygas av skolan eller står i intyget. För kurser/utbildningar hos övriga kursanordnare än exempelvis högskola, universitet, folkhögskola och Komvux så gäller följande terminsindelning: Vårtermin vecka 1-24, sommartermin vecka 25-32 och hösttermin vecka 33-52.

Läs mer om våra villkor genom att scrolla ned eller klicka på en enskild frågelänk: 

 1. Vem kan ansöka om Unionens studiestöd?
  - Är du medlem i Unionen Student?
  - Vad menas med ”yrkesverksam medlem”?
  - OBS! Andra kvalifikationskrav gäller för dig som söker studiestöd för kurser som du gick under höstterminen 2015 eller tidigare
 2. Vilka kurser kan jag söka studiestöd för?
  - Vad menas med lärarledda online- och distanskurser?
  - Finns det några kurser som jag INTE kan söka studiestöd för?
 3. Vilka kurskostnader kan jag få ersättning för?
  - Vilka kurskostnader kan jag INTE få ersättning för?
  - Vad behöver jag veta angående faktura- och kvittodatum?
  - Kan jag få ersättning för kurskostnader som min arbetsgivare eller mitt eget företag har betalat?
 4. Hur ser terminsindelningen ut?
 5. När kan jag tidigast köpa min kurslitteratur?
 6. Kan jag söka studiestöd retroaktivt för en kurs som jag gick för några år sedan?
  - Du som är yrkesverksam medlem i Unionen sedan minst 6 månader tillbaka
  - Du som är nybliven yrkesverksam medlem och som tidigare varit medlem i annat fackförbund
  - Du som är nybliven yrkesverksam medlem i Unionen och som varit medlem i Unionen Student sedan 6 månader
 7. Hur söker jag studiestöd?
 8. Vilka underlag behöver jag skicka in?
 9. Har ni fått min ansökan?
 10. När får jag besked?
 11. Vad gäller för mig som vill börja studera och är arbetssökande?
 12. Vad gäller för mig som är egenföretagare och vill söka Unionens studiestöd?
 13. Har du frågor till oss? Du kan ringa eller mejla oss, våra kontaktuppgifter hittar du här. 

1. Vem kan ansöka om Unionens studiestöd?

 • Yrkesverksam medlem i Unionen sedan minst 6 månader
 • Nybliven yrkesverksam medlem i Unionen som tidigare varit ansluten i annat fackförbund sedan minst 6 månader. Medlemsintyg från annat förbund ska bifogas med ansökan.
 • Nybliven yrkesverksam medlem i Unionen som varit medlem i Unionen Student sedan minst 6 månader.

Är du medlem i Unionen chef? Samma regler som för yrkesverksamma medlemmar i Unionen, se ovan.

Är du medlem i Unionen egenföretagare? Samma regler som för yrkesverksamma medlemmar i Unionen men studiestödet är till för dig som privatperson. Läs mer här för specifik information.

Är du endast medlem i Unionens a-kassa? Då omfattas du inte av fackförbundet Unionens medlemsförmåner som studiestödet m.m.

Är du medlem i Unionen Student?

Läs om studiestöd för studenter. (litteraturstipendiet)

Vad menas med yrkesverksam medlem?

Yrkesverksam medlem är en medlemsform. Som yrkesverksam medlem räknas du som har en anställning,  som är medlem i Unionen Chef, Unionen Egenföretagare och du som för tillfället har arbetsmarknadsstatus föräldraledig, arbetslös, studerande eller sjukskriven.

OBS! Andra kvalifikationskrav gäller för dig som söker studiestöd för kurser som du gick under höstterminen 2015 eller tidigare

Då gäller andra regler för nyblivna yrkesverksamma medlemmar i Unionen. Du ska då ha varit:

 • Yrkesverksam medlem i Unionen sedan minst 6 månader
 • Nybliven yrkesverksam medlem i Unionen som tidigare varit ansluten i annat fackförbund i minst 6 månader under de senaste 3 åren. Medlemsintyg från annat förbund ska bifogas med ansökan 
 • Nybliven yrkesverksam medlem i Unionen som varit medlem i Unionen Student sedan minst 6 månader. 

2. Vilka kurser kan jag söka studiestöd för?

Du kan få ersättning oavsett om du pluggar på heltid eller kompetensutvecklar dig vid sidan av jobbet. Vi ersätter både längre utbildningar och kortare kvälls- eller endagarskurser. Du kan läsa språk, marknadsföring, juridik, lära dig ny programvara, eller något helt annat som gör att du kompetensutvecklas i ditt yrkesliv och som stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Du kan läsa kurser på Högskola, Universitet, Komvux och Yrkeshögskola. Kurser på Folkhögskola, studieförbund och privata utbildningsföretag ersätts beroende på kursämne och kursinnehåll. Unionens studiestöd gäller också vid utlandsstudier.

Du kan även få ersättning för dina kostnader för lärarledda lektioner i samband med ditt körkort. Vi ersätter dig för dina körlektioner, lärarledd teorikurs, Risk 1 och Risk 2 (halkbana) samt kurslitteratur som Trafikskolan intygar att du måste ha till den aktuella kursen.

Vad menas med lärarledda online-/ och distanskurser?

Vi ersätter endast kurser som är lärarledda. Om du går en distans-  eller onlinekurs så behöver du ha möjlighet till interaktion/dialog/personlig kontakt och vägledning av en lärare under kursens gång. Det kan till exempel ske via Skype, mejl, facebook, telefon, chatt, videokonferens eller genom inlämningsuppgifter där kursledaren ger återkoppling. Det ska framgå på underlag från kursanordnaren (kursbeskrivning eller kursintyg)  på vilket sätt kursen är lärarledd.

Finns det några kurser som jag INTE kan söka studiestöd för?

 • Fritids- och hobbykurser
 • Förarbevis för båt, skeppar- och jägarexamen, MC-kort eller grönt kort i golf.
 • Självstudier utan lärarledning
 • Distans- och onlinekurser utan lärarledning
 • Kurser där syftet är att personen ska praktisera detta på sin arbetsplats utöver ordinarie arbetsuppgifter, till exempel massage, kostutbildningar etc.
 • Kurser inom friskvård och personlig utveckling, till exempel mindfullness, besök hos coach, inspirationsföreläsningar, yogalektioner och stresshantering. Du kan däremot söka för kurser som leder till yrkesinstruktör inom dessa områden. 

3. Vilka kurskostnader kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för kursavgifter, kåravgift, kurslitteratur och kursmaterial (exempelvis programvara, miniräknare eller annat som behövs till kursen som finns med i en litteratur-/materiallista från skolan).

Vi ersätter även för certifieringskostnader som du behöver i ditt yrkesliv och som är utförda senast  31 december 2015. Från och med 1 januari 2016 ersätter vi inte längre för certifieringskostnader.   

Vilka kurskostnader kan jag INTE få ersättning för?

 • medlemsavgifter i olika organisationer
 • datoruppkopplingar i form av bredband
 • resor, kost och logi
 • fakturor ställda till företag

Vad behöver jag veta angående faktura- och kvittodatum?

Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och då du har uppfyllt kvalifikationstiden på sex månader. Kvitton och fakturor för kurslitteratur/kursmaterial skall vara daterade i nära anslutning till kursperioden, läs mer om detta under ”När kan jag tidigast köpa min kurslitteratur?”.

Kan jag få ersättning för kurskostnader som min arbetsgivare eller mitt eget företag har betalat?

Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig och betald av dig som privatperson.

4. Hur ser terminsindelningen ut?

Terminerna indelas efter svenska skolans terminer (vår och höst) plus en sommartermin när det intygas av skolan eller står i intyget. För kurser/utbildningar hos andra kursanordnare än exempelvis högskola, universitet, folkhögskola och Komvux så gäller följande terminsindelning: Vårtermin vecka 1-24, sommartermin vecka 25-32 och hösttermin  vecka 33-52. Det är kursdatumet som styr vilken termin som ansökan avser.

5. När kan jag tidigast köpa min kurslitteratur?

Dina inköp av kurslitteratur skall göras i nära anslutning till kursperioden. Vi godkänner inköp/kvitton för kurslitteratur enligt följande:

 • Vårterminen (vecka 1-24): inköp från och med 1 december
 • Sommarterminen (vecka 25-32): inköp från och med 1 maj
 • Höstterminen (vecka 33-52): inköp från och med 1 juli

6. Kan jag söka studiestöd retroaktivt för en kurs som jag gick för några år sedan?

Du kan söka retroaktivt 1 år tillbaka, det innebär exempelvis att du behöver inkomma med din studiestödsansökan som avser vårterminen 2015 till oss senast vecka 24 (år 2016), ansökan som avser sommarterminen 2015 ska inkomma senast vecka 32 (år 2016) och ansökan som avser höstterminen 2015 behöver inkomma senast vecka 52 (år 2016). OBS! Du behöver ha uppfyllt kvalifikationstiden innan den aktuella perioden/terminen som du söker ersättning för, läs våra exempel enligt nedan:

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen sedan minst 6 månader tillbaka

Du kan söka studiestöd för pågående termin eller söka studiestöd retroaktivt upp till 1 år tillbaka. Kurskostnaderna ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på minst 6 månader, det vill säga fr.o.m. din sjunde medlemsmånad.

Exempel - Om du gick en av oss godkänd kurs under vårterminen 2015 vars kvitton är daterade 1 januari 2015 behöver du därmed ha varit yrkesverksam medlem sedan 1 juli 2014 för att kunna få studiestöd från oss.

Du som är nybliven yrkesverksam i Unionen och som tidigare varit ansluten i annat fackförbund

Du får tillgodoräkna dig medlemskap i annat fackförbund sedan minst 6 månader. Medlemsintyg ska bifogas vid ansökan. Kurskostnaderna ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader. Du kan därmed söka ersättning för kurskostnader som är daterade tidigast från din första medlemsdag i Unionen.

Exempel - Om du gick en av oss godkänd kurs under vårterminen 2016 vars kvitton är daterade 1 januari 2016 måste du därmed ha varit yrkesverksam medlem i Unionen sedan januari 2016. Du behöver även kunna intyga ett tidigare medlemskap i annat fackförbund sedan 1 juli 2015 för att kunna få studiestöd från oss. 

För ansökningar som avser höstterminen 2015 eller tidigare får du tillgodoräkna dig tidigare medlemskap i annat fackförbund sedan minst 6 månader under de senaste 3 åren räknat från ditt inträdesdatum i Unionen.

Exempel - Om du blev medlem hos oss den 1 januari 2015 och gick en av oss godkänd kurs under vårterminen 2015 vars kvitton är daterade 1 januari 2015 så måste du ha varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i minst 6 månader under 3-årsperioden 1 januari 2012 t.o.m. december 2014 för att kunna få studiestöd från oss.

Du som är nybliven yrkesverksam medlem i Unionen och som varit medlem i Unionen Student sedan 6 månader 

Du får tillgodoräkna dig tidigare medlemskap i Unionen Student på minst 6 månader när du uppdaterar ditt medlemskap i Unionen till yrkesverksam/egenföretagare. Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader.

Exempel - Om du gick en av oss godkänd kurs under vårterminen 2015 vars kvitton är daterade 1 januari 2015 behöver du därmed ha varit yrkesverksam medlem sedan 1 januari 2015 och varit studentmedlem i minst 6 månader dessförinnan för att kunna få studiestöd från oss. 

Här kan du läsa om studiestödet för dina kurskostnader från din medlemstid i Unionen Student.

7. Hur söker jag studiestöd?

För att vi ska hålla nere vår handläggningstid ser vi gärna att du inkommer med en ansökan per termin. Om du ansöker om ersättning för kurser med olika skolor/kursanordnare vill vi att du använder en ansökningsblankett per skola/kursanordnare. För varje gång du ansöker om studiestöd måste samtliga intyg bifogas. Kvittona/fakturorna ska vara daterade från den period som du är yrkesverksam medlem i Unionen och då du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader. Du måste vara registrerad som medlem när vi mottager och handlägger din ansökan.

Observera att Unionens Studiestiftelse har rätt att kräva tillbaka felaktiga utbetalningar.

Skicka ansökningsblanketten tillsammans med handlingar enligt nedan till:

Unionens Studiestöd
105 32 Stockholm

8. Vilka underlag behöver jag skicka in?

 1. Ladda ned ansökningsblanketten här 
  Bifoga följande med ansökningsblanketten:
 2. 2.1 Intyg från skolan/kursanordnaren - där det står ditt namn, personnummer, vilken kurs du läser och under vilken period som utbildningen pågår.
  2.2 Certifieringsintyg/diplom om du söker ersättning för din certifieringskostnad. Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig personligen. Detta upphör att gälla 1 januari 2016, vilket innebär att du kan söka ersättning för certifieringstest som är utförd senast 31 december 2015.
 3. Vid körkortsutbildningar behöver vi intyg från Trafikskolan samt elevreskontra/underlag från Trafikskolan/kursanordnaren med information om datum samt kostnad för genomförda lärarledda teori- och körlektioner, Risk 1, Risk 2 (halkbana) utöver originalkvitton eller faktura och betalningskvittens.
 4. Materiellista - om du exempelvis läser praktiska ämnen. Materiellistan ska vara utfärdad av utbildningsanordnaren. Om du gör tillägg till listan eller skriver en egen lista ska denna attesteras av utbildningsanordnaren.
 5.  Litteraturlista - om du läser teoretiska ämnen. Litteraturlistan ska vara utfärdad av utbildningsanordnaren. Om du gör tillägg till listan eller skriver en egen lista ska denna attesteras av utbildningsanordnaren. När du skriver uppsats och själv väljer litteratur så ska listan vara attesterad av din handledare.
 6. Originalkvitton för inköpt litteratur/materiel. OBS! Kvitton och fakturor för kurslitteratur/kursmaterial skall vara daterade i nära anslutning till kursperioden. Vi godkänner inköp/kvitton för litteratur enligt följande:
  - Vårterminen (vecka 1-24): inköp från och med 1 december
  - Sommarterminen (vecka 25-32): inköp från och med 1 maj
  - Höstterminen (vecka 33-52): inköp från och med 1 juli
  Har du betalt med kontokort på webben - skicka följesedeln med prisangivelse och betalningskvittens från din bank.
  Har du betalt via faktura - skicka fakturan eller mailfakturan och något som styrker att det är du som har betalt fakturan, t ex utdrag från din internetbank som ska visa namn på mottagare och kontoägare, kvittens eller kopia på betalningsorder.  
  Tips! följesedel eller faktura ligger ofta i bokpaketet vid webbeställning. 
  Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig och betald av dig som privatperson.
 7. Begagnade böcker.  Alternativ 1. Vid köp av begagnade böcker ska du bifoga ett handskrivet originalkvitto som ska innehålla följande:
  - Datum för köp och köparens namn
  - Säljarens signatur, namnförtydligande och telefonnummer
  - Boktitel samt pris och betalningssätt
  Alternativ 2. Om du handlar begagnade böcker på Blocket skickar du in följande: Handskrivet originalkvitto (enligt ovan) eller mailkorrespondens med säljaren där pris och titel framgår och utdrag från din internetbank som visar att du har betalat böckerna.
 8. Medlemsintyg från tidigare fackförbund om du vill/behöver tillgodoräknas tidigare medlemstid

Vi rekommenderar att du tar egna kopior på dina underlag innan du skickar in dina ansökningshandlingar till oss.

9. Har ni fått min ansökan?

Logga in och välj ”Mina uppgifter” och ”Mitt studiestöd”. Här kan du se om vi har ankomstregistrerat din ansökan, vilken status den har, hur mycket studiestöd du har fått och har kvar att ansöka för. När du loggar in ska du använda den e-postadress du tidigare angett till Unionen.

10. När får jag besked?

För att du ska få ett snabbt besked är det viktigt att du noga läser och följer anvisningarna under ”Så här söker du”. Kontrollera att du skickar in alla handlingar tillsammans med ansökningsblanketten så att du inte behöver inkomma med kompletteringar och därmed få en längre handläggningstid.

Normalt är handläggningstiden 5 veckor (räknat från ankomstvecka till utbetalningsvecka). Under perioden december - februari kan handläggningstiden variera mellan 5 – 8 veckor. Handläggningstiden varierar beroende på hur många som söker och hur många ansökningar som måste kompletteras.

Logga in och välj ”Mina uppgifter” och ”Mitt studiestöd”, här kan du se statusen på din ansökan. När du loggar in ska du använda den e-postadress du tidigare angett till Unionen.

11. Vad gäller för mig som vill börja studera och är arbetssökande?

Om du vill deltidsstudera samtidigt som du får arbetslöshetsersättning måste du skicka in en ansökan till Unionens Arbetslöshetskassa. Innan du börjar studera måste du få ett beslut från arbetslöshetskassan för att inte riskera att förlora din a-kasseersättning. Mer information på Unionens a-kassa

12. Vad gäller för mig som är egenföretagare och vill söka Unionens studiestöd?

Unionen studiestöd är till för dig som privatperson. Samma regler gäller för dig som för en yrkesverksam medlem. Det är viktigt att fakturan är ställd till dig som privatperson för den del som du vill söka studiestöd för från Unionens studiestiftelse.

Tänk på följande

 • Fakturan ska vara ställd till dig som privatperson – inte till något företag.
 • Fakturan ska vara betald av dig som privatperson – inte av något företag.
 • Bifoga fakturan i original samt kvittens på betalningen tillsammans med ansökan till oss.
 • Om kursen kostar mer än studiestödet täcker (3.200 kr inkl. moms) och kurskostnaden är avdragsgill för företaget; be att kursleverantören delar upp fordran på två fakturor: En till dig som privatperson (3.200 kr inkl. moms) som du ska söka studiestödet för - och en restfaktura till företaget.

13. Har du frågor till oss?

Skicka e-post till studiestod@​​unionen.se eller ring oss på 0771-27 28 10, telefontid: 9-12 och 13-16.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej