Studiestöd

När du som yrkesverksam medlem vill spetsa din yrkeskompetens och stärka din ställning på arbetsmarknaden så kan du få ersättning för bland annat kursavgift, litteratur- och materialkostnader med upp till 3 200 kr per termin.

När du fått totalbeloppet för Unionens Studiestöd på 12 800 kr så kan du söka ersättning på nytt efter 3 år. Även om du inte har fått totalbeloppet utbetalt så kan du söka ersättning och börja på en ny ersättningsperiod efter 3 års uppehåll.

För ansökningar som avser höstterminen 2015 och tidigare gäller maxbeloppet  3 175 kr per termin.  

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade efter kvalifikationstiden på 6 månader, det vill säga från och  med din sjunde medlemsmånad. Du som har varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i minst 6 månader med direkt övergång till Unionen kan söka ersättning för kurskostnader (som avser vårterminen 2016 och framåt) som är daterade från och med din första medlemsdag i Unionen om du bifogar ett medlemsintyg från ditt tidigare fackförbund. Andra kvalifikationskrav gäller för dig som söker studiestöd för kurser som du gick under 2015; då får du tillgodoräkna dig tidigare medlemskap i annat fackförbund i minst 6 månader under dem senaste 3 åren.

Du kan få ersättning för dina utlägg för kursavgift, kurslitteratur och kursmaterial som kursanordnaren intygar att du behöver till den aktuella kursen/utbildningen.

Vi ersätter endast lärarledda kurser som ger dig kompetensutveckling i ditt yrkesliv och som stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Det är kursdatumet som styr vilken termin som ansökan avser. Terminerna indelas efter svenska skolans terminer (vår och höst) plus en sommartermin när det intygas av skolan eller står i intyget. För kurser/utbildningar hos övriga kursanordnare än exempelvis högskola, universitet, folkhögskola och Komvux så gäller följande terminsindelning: Vårtermin vecka 1-24, sommartermin vecka 25-32 och hösttermin vecka 33-52.

Du måste vara registrerad som yrkesverksam medlem när vi mottager och handlägger din ansökan.

Läs mer om våra villkor genom att scrolla ned eller klicka på en enskild frågelänk: 

 1. Vem kan ansöka om Unionens studiestöd?
  - Är du medlem i Unionen Student?
  - Vad menas med ”yrkesverksam medlem”?
  - OBS! Andra kvalifikationskrav gäller för dig som söker studiestöd för kurser som du gick under höstterminen 2015 eller tidigare
 2. Vilka kurser kan jag söka studiestöd för?
  - Vad menas med lärarledda online- och distanskurser?
  - Finns det några kurser som jag INTE kan söka studiestöd för?
 3. Vilka kurskostnader kan jag få ersättning för?
  - Vilka kurskostnader kan jag INTE få ersättning för?
  - Vad behöver jag veta angående faktura- och kvittodatum?
  - Kan jag få ersättning för kurskostnader som min arbetsgivare eller mitt eget företag har betalat?
 4. Hur ser terminsindelningen ut?
 5. När kan jag tidigast köpa min kurslitteratur?
 6. Kan jag söka studiestöd retroaktivt för en kurs som jag gick för några år sedan?
 7. Jag är yrkesverksam medlem i dag, men ska studera, ska jag bli medlem i Unionen student då?
 8. Vad gäller för mig som vill börja studera och är arbetssökande?
 9. Vad gäller för mig som är egenföretagare och vill söka Unionens studiestöd?
 10. Hur söker jag studiestöd?
 11. Vilka underlag behöver jag skicka in?
 12. Har ni fått min ansökan?
 13. När får jag besked?
 14. Har du frågor till oss? Du kan ringa eller mejla oss, våra kontaktuppgifter hittar du här. 

1. Vem kan ansöka om Unionens studiestöd?

 • Du som är yrkesverksam medlem i Unionen sedan minst 6 månader kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade från och med din sjunde medlemsmånad.
 • Du som är yrkesverksam medlem i Unionen och varit ansluten i annat fackförbund i minst 6 månader med direkt övergång kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsmånad.
 • Du som är yrkesverksam medlem i Unionen och varit medlem i Unionen Student i minst 6 månader med direkt övergång kan söka studiestöd för kurskostnader som är daterade från och med din första medlemsmånad.

OBS! Du som söker studiestöd för kurser som du gick under höstterminen 2015 får tillgodoräkna dig tidigare medlemskap i annat fackförbund sedan minst 6 månader under de senaste 3 åren räknat från ditt inträdesdatum i Unionen.

Är du medlem i Unionen chef? Samma regler som för yrkesverksamma medlemmar i Unionen, se ovan.

Är du medlem i Unionen egenföretagare? Samma regler som för yrkesverksamma medlemmar i Unionen men studiestödet är till för dig som privatperson. Läs mer här för specifik information.

Är du endast medlem i Unionens a-kassa? Då omfattas du inte av fackförbundet Unionens medlemsförmåner som studiestödet med mera.

Du måste vara registrerad som yrkesverksam medlem när vi mottager och handlägger din ansökan.

Är du medlem i Unionen Student?

Läs om studiestöd för studenter. (litteraturstipendiet)

Vad menas med yrkesverksam medlem?

Yrkesverksam medlem är en medlemsform. Som yrkesverksam medlem räknas du som har en anställning,  som är medlem i Unionen Chef, Unionen Egenföretagare och du som för tillfället har arbetsmarknadsstatus föräldraledig, arbetslös, studerande eller sjukskriven.

2. Vilka kurser kan jag söka studiestöd för?

Du kan få ersättning oavsett om du pluggar på heltid eller kompetensutvecklar dig vid sidan av jobbet. Vi ersätter både längre utbildningar och kortare kvälls- eller endagarskurser. Du kan läsa språk, marknadsföring, juridik, lära dig ny programvara, eller något helt annat som gör att du kompetensutvecklas i ditt yrkesliv och som stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Du kan läsa kurser på Högskola, Universitet, Komvux och Yrkeshögskola. Kurser på Folkhögskola, studieförbund och privata utbildningsföretag ersätts beroende på kursämne och kursinnehåll. Unionens studiestöd gäller också vid utlandsstudier.

Du kan även få ersättning för dina kostnader för lärarledda lektioner i samband med ditt körkort. Vi ersätter dig för dina körlektioner, lärarledd teorikurs, Risk 1 och Risk 2 (halkbana) samt kurslitteratur som Trafikskolan intygar att du måste ha till den aktuella kursen.

Vad menas med lärarledda online-/ och distanskurser?

Vi ersätter endast kurser som är lärarledda. Om du går en distans-  eller onlinekurs så behöver du ha möjlighet till interaktion/dialog/personlig kontakt och vägledning av en lärare under kursens gång. Det kan till exempel ske via Skype, mejl, Facebook, telefon, chatt, videokonferens eller genom inlämningsuppgifter där kursledaren ger återkoppling. Det ska framgå på underlag från kursanordnaren (kursbeskrivning eller kursintyg)  på vilket sätt kursen är lärarledd.

Finns det några kurser som jag INTE kan söka studiestöd för?

 • Fritids- och hobbykurser
 • Förarbevis för båt, skeppar- och jägarexamen, MC-kort eller grönt kort i golf.
 • Självstudier utan lärarledning
 • Distans- och onlinekurser utan lärarledning
 • Kurser där syftet är att personen ska praktisera detta på sin arbetsplats utöver ordinarie arbetsuppgifter, till exempel massage, kostutbildningar etc.
 • Kurser inom friskvård och personlig utveckling, till exempel mindfullness, besök hos coach, inspirationsföreläsningar, yogalektioner och stresshantering. Du kan däremot söka för kurser som leder till yrkesinstruktör inom dessa områden. 

3. Vilka kurskostnader kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för kursavgifter, kåravgift, kurslitteratur och kursmaterial (exempelvis programvara, miniräknare eller annat som behövs till kursen som finns med i en litteratur-/materiallista från skolan). Om du har intyg från skolan att du behöver egen dator till kursen så kan du få max 3 200 kr för ett datorinköp. 

Vi ersätter även för certifieringskostnader som du behöver i ditt yrkesliv och som är utförda senast  31 december 2015. Från och med 1 januari 2016 ersätter vi inte längre för certifieringskostnader.   

Abonnemangsavgifter för kursutbud 

Om du betalar abonnemangsavgift och därmed får tillgång till ett kursutbud så kan du söka studiestöd för detta. Kurserna ska uppfylla våra kriterier; de ska vara lärarledda, du ska ha nytta av dem i ditt yrkesliv och de ska stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Du skickar in din ansökan till oss först när du har intyg för alla påbörjade kurser för den aktuella terminen. När vi ersätter abonnemangsavgifter ser vi på styckpriset på genomförda kurser och ger dig studiestöd för de kurser du faktiskt har genomfört. Ersättningen registreras på den termin som är aktuell när kursen startade. Maxbeloppet för ersättning under en termin är 3 200 kr.

Exempel - Om du har köpt ett abonnemang som kostar 3 000 kr och kurserna som ingår i abonnemanget kostar 600 kr styck (för den som inte har köpt ett abonnemang), behöver du skicka in fem kursintyg för att kunna få studiestöd för hela abonnemangskostnaden om 3 000 kr. Har du genomfört två kurser skickar du in kursintyg för dessa kurser och ersätts med 1 200 kr.

Vilka kurskostnader kan jag INTE få ersättning för?

 • medlemsavgifter i olika organisationer
 • datoruppkopplingar i form av bredband
 • resor, kost och logi
 • fakturor ställda till företag, vi godkänner dock fakturor till din enskilda firma

Vad behöver jag veta angående faktura- och kvittodatum?

Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och då du har uppfyllt kvalifikationstiden på sex månader. Kvitton och fakturor för kurslitteratur/kursmaterial skall vara daterade i nära anslutning till kursperioden, läs mer om detta under ”När kan jag tidigast köpa min kurslitteratur?”.

Kan jag få ersättning för kurskostnader som min arbetsgivare eller mitt eget företag har betalat?

Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig och betald av dig som privatperson och inte av din arbetsgivare eller något företag.

Du som är medlem i Unionen Egenföretagare kan få ersättning både för kurskostnader som du har betalt privat och som är betalda av din enskilda firma. Vi kan dock inte ersätta dig för kurskostnader som är betalda av ditt eget bolag med annan bolagsform än enskild firma. 

4. Hur ser terminsindelningen ut?

Terminerna indelas efter svenska skolans terminer (vår och höst) plus en sommartermin när det intygas av skolan eller står i intyget. För kurser/utbildningar hos andra kursanordnare än exempelvis högskola, universitet, folkhögskola och Komvux så gäller följande terminsindelning: Vårtermin vecka 1-24, sommartermin vecka 25-32 och hösttermin  vecka 33-52. Det är kursdatumet som styr vilken termin som ansökan avser.

5. När kan jag tidigast köpa min kurslitteratur?

Dina inköp av kurslitteratur skall göras i nära anslutning till kursperioden. Vi godkänner inköp/kvitton för kurslitteratur enligt följande:

 • Vårterminen (vecka 1-24): inköp från och med 1 december
 • Sommarterminen (vecka 25-32): inköp från och med 1 maj
 • Höstterminen (vecka 33-52): inköp från och med 1 juli

6. Kan jag söka studiestöd retroaktivt för en kurs som jag gick för några år sedan?

Du kan söka studiestöd för pågående termin eller söka studiestöd retroaktivt upp till 1 år tillbaka. Kurskostnaderna ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på minst 6 månader, läs våra exempel nedan.

Du behöver inkomma med din studiestödsansökan som avser vårterminen 2015 till oss senast vecka 24 (år 2016), ansökan som avser sommarterminen 2015 ska inkomma senast vecka 32 (år 2016) och ansökan som avser höstterminen 2015 behöver inkomma senast vecka 52 (år 2016).

Du behöver vara registrerad som yrkesverksam medlem när vi mottager och handlägger din ansökan. 

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen sedan minst 6 månader tillbaka

Du kan söka studiestöd för pågående termin eller söka studiestöd retroaktivt upp till 1 år tillbaka. Kurskostnaderna ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på minst 6 månader, det vill säga fr.o.m. din sjunde medlemsmånad.

Exempel - Om du gick en av oss godkänd kurs under höstterminen 2015 vars kvitton är daterade 1 september 2015 behöver du därmed ha varit yrkesverksam medlem sedan 1 mars 2015 för att kunna få studiestöd från oss.

Du som är  yrkesverksam i Unionen och som tidigare varit ansluten i annat fackförbund 

Du får tillgodoräkna dig medlemskap i annat fackförbund sedan minst 6 månader. Medlemsintyg ska bifogas vid ansökan. Kurskostnaderna ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader. Du kan därmed söka ersättning för kurskostnader som är daterade tidigast från din första medlemsdag i Unionen.

Exempel - Om du gick en av oss godkänd kurs under vårterminen 2016 vars kvitton är daterade 1 januari 2016 måste du därmed ha varit yrkesverksam medlem i Unionen sedan januari 2016. Du behöver även kunna intyga ett tidigare medlemskap i annat fackförbund sedan 1 juli 2015 för att kunna få studiestöd från oss. 

För ansökningar som avser höstterminen 2015 får du tillgodoräkna dig tidigare medlemskap i annat fackförbund sedan minst 6 månader under de senaste 3 åren räknat från ditt inträdesdatum i Unionen.

Exempel - Om du blev medlem hos oss den 1 september 2015 och gick en av oss godkänd kurs under höstterminen 2015 vars kvitton är daterade 1 september 2015 så måste du ha varit yrkesverksam medlem i annat fackförbund i minst 6 månader under 3-årsperioden 1 september 2012 t.o.m. augusti 2015 för att kunna få studiestöd från oss.

Du som är yrkesverksam medlem i Unionen och som varit medlem i Unionen Student i minst 6 månader med direkt övergång

Du får tillgodoräkna dig tidigare medlemskap i Unionen Student på minst 6 månader när du uppdaterar ditt medlemskap i Unionen till yrkesverksam/egenföretagare. Kvitton och fakturor ska vara daterade från den period då du är yrkesverksam medlem i Unionen och när du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader.

Exempel - Om du gick en av oss godkänd kurs under höstterminen 2015 vars kvitton är daterade 1 september 2015 behöver du därmed ha varit yrkesverksam medlem sedan 1 september 2015 och varit studentmedlem i minst 6 månader dessförinnan för att kunna få studiestöd från oss. 

Här kan du läsa om studiestödet för dina kurskostnader från din medlemstid i Unionen Student.

7. Jag är yrkesverksam medlem i dag, men ska studera, ska jag bli medlem i Unionen Student då?

Nej, du bör behålla ditt yrkesverksamma medlemskap och du kan därmed söka studiestöd med upp till 3 200 kr per termin under förutsättning att du uppfyller medlemsvillkoret. När du fått 12 800 kr så måste du vänta i 3 år tills du kan söka studiestöd på nytt. Läs mer om hur du kan få lägre medlemsavgift under din studieperiod

Ett av kraven för att nyttja studiestödet är att du har ett yrkesverksamt medlemskap. Det är därför mer förmånligt för dig att kvarstå i denna medlemskapsform. Unionen Student är främst till för helt nya medlemmar i Unionen. 

8. Vad gäller för mig som vill börja studera och är arbetssökande?

Om du vill deltidsstudera samtidigt som du får arbetslöshetsersättning måste du skicka in en ansökan till Unionens Arbetslöshetskassa. Innan du börjar studera måste du få ett beslut från arbetslöshetskassan för att inte riskera att förlora din a-kasseersättning. Mer information på Unionens a-kassa

9. Vad gäller för mig som är medlem i Unionen egenföretagare och vill söka Unionens studiestöd?

Du som är medlem i Unionen Egenföretagare kan få ersättning både för kurskostnader som du har betalat privat och som är betalda av din enskilda firma. Vi kan dock inte ersätta dig för kurskostnader betalda av ditt eget bolag med annan bolagsform än enskild firma. 

10. Hur söker jag studiestöd?

När du har betalat dina kurskostnader, påbörjat kursen och har alla underlag så skickar du in din ansökan till oss via post. Adressen står längst ned på ansökningsblanketten. Om du behöver skicka in någon komplettering till oss så mejlar vi dig när vi handlägger din ansökan. 

För ansökningar med ankomstdatum 2017-01-01 och senare så behöver vi få in dina kompletteringar inom ett år räknat från ankomstdatumet. Kompletteringar till ansökningar som vi har mottagit 2016-12-31 och tidigare behöver vara oss tillhanda senast 2017-12-31

För att vi ska hålla nere vår handläggningstid ser vi gärna att du inkommer med en ansökan per termin. Om du ansöker om ersättning för kurser med olika skolor/kursanordnare vill vi att du använder en ansökningsblankett per skola/kursanordnare. För varje gång du ansöker om studiestöd måste samtliga intyg bifogas. Kvittona/fakturorna ska vara daterade från den period som du är yrkesverksam medlem i Unionen och då du har uppfyllt kvalifikationstiden på 6 månader.

Du måste vara registrerad som yrkesverksam medlem när vi mottager och handlägger din ansökan.

Observera att Unionens Studiestiftelse har rätt att kräva tillbaka felaktiga utbetalningar.

Skicka ansökningsblanketten tillsammans med handlingar enligt nedan till:

Unionens Studiestöd
105 32 Stockholm

11. Vilka underlag behöver jag skicka in?

 1. Här kan du ladda ned ansökningsblanketten 
  Bifoga följande med ansökningsblanketten:
 2. 2.1 Intyg från skolan/kursanordnaren - där det står ditt namn, personnummer, vilken kurs du läser och under vilken period som utbildningen pågår.
  2.2 Certifieringsintyg/diplom om du söker ersättning för din certifieringskostnad. Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig personligen. Detta upphör att gälla 1 januari 2016, vilket innebär att du kan söka ersättning för certifieringstest som är utförd senast 31 december 2015.
  2.3 Om du går en distans- eller onlinekurs behöver vi intyg/underlag från kursanordnaren (kursbeskrivning eller kursintyg) som anger hur du har möjlighet till interaktion/dialog/personlig kontakt och vägledning av en lärare under kursens gång. Det kan t.ex. ske via Skype, mejl, Facebook, telefon, chatt, videokonferens eller genom inlämningsuppgifter där kursledaren ger återkoppling.
 3. Vid körkortsutbildningar behöver vi intyg från Trafikskolan samt elevreskontra/underlag från Trafikskolan/kursanordnaren med information om datum samt kostnad för genomförda lärarledda teori- och körlektioner, Risk 1, Risk 2 (halkbana) utöver originalkvitton eller faktura och betalningskvittens.
 4. Materiellista - om du exempelvis läser praktiska ämnen. Materiellistan ska vara utfärdad av utbildningsanordnaren. Om du gör tillägg till listan eller skriver en egen lista ska denna attesteras av utbildningsanordnaren.
 5.  Litteraturlista - om du läser teoretiska ämnen. Litteraturlistan ska vara utfärdad av utbildningsanordnaren. Om du gör tillägg till listan eller skriver en egen lista ska denna attesteras av utbildningsanordnaren. När du skriver uppsats och själv väljer litteratur så ska listan vara attesterad av din handledare.
 6. Originalkvitton för inköpt litteratur/materiel. OBS! Kvitton och fakturor för kurslitteratur/kursmaterial skall vara daterade i nära anslutning till kursperioden. Vi godkänner inköp/kvitton för litteratur enligt följande:
  - Vårterminen (vecka 1-24): inköp från och med 1 december
  - Sommarterminen (vecka 25-32): inköp från och med 1 maj
  - Höstterminen (vecka 33-52): inköp från och med 1 juli
  Har du betalt med kontokort på webben - skicka följesedeln med prisangivelse och betalningskvittens från din bank.
  Har du betalt via faktura - skicka fakturan eller mailfakturan och något som styrker att det är du som har betalt fakturan, t ex utdrag från din internetbank som ska visa namn på mottagare och kontoägare, kvittens eller kopia på betalningsorder.  
  Tips! följesedel eller faktura ligger ofta i bokpaketet vid webbeställning. 
  Eftersom vi ersätter dig som medlem och inte arbetsgivare/företag så ska fakturan vara ställd till dig och betald av dig som privatperson.
  Du som är medlem i Unionen Egenföretagare kan få ersättning både för kurskostnader som du har betalat privat och som är betalda av din enskilda firma. Vi kan dock inte ersätta dig för kurskostnader betalda av ditt eget bolag med annan bolagsform än enskild firma. 
 7. Begagnade böcker.  Alternativ 1. Vid köp av begagnade böcker ska du bifoga ett handskrivet originalkvitto som ska innehålla följande:
  - Datum för köp och köparens namn
  - Säljarens signatur, namnförtydligande och telefonnummer
  - Boktitel samt pris och betalningssätt
  Alternativ 2. Om du handlar begagnade böcker på Blocket skickar du in följande: Handskrivet originalkvitto (enligt ovan) eller mailkorrespondens med säljaren där pris och titel framgår och utdrag från din internetbank som visar att du har betalat böckerna.
 8. Medlemsintyg från tidigare fackförbund om du vill/behöver tillgodoräknas tidigare medlemstid

Vi rekommenderar att du tar egna kopior på dina underlag innan du skickar in dina ansökningshandlingar till oss.

12. Har ni fått min ansökan?

Logga in och välj ”Mina uppgifter” och ”Mitt studiestöd”. Här kan du se om vi har ankomstregistrerat din ansökan, vilken status den har, hur mycket studiestöd du har fått och har kvar att ansöka för. När du loggar in ska du använda den e-postadress du tidigare angett till Unionen.

13. När får jag besked?

För att du ska få ett snabbt besked är det viktigt att du noga läser och följer anvisningarna under ”Så här söker du”. Kontrollera att du skickar in alla handlingar tillsammans med ansökningsblanketten så att du inte behöver inkomma med kompletteringar och därmed få en längre handläggningstid.

Normalt är handläggningstiden 5 veckor (räknat från ankomstvecka till utbetalningsvecka). Under perioden december - februari kan handläggningstiden variera mellan 5 – 8 veckor. Handläggningstiden varierar beroende på hur många som söker och hur många ansökningar som måste kompletteras.

Logga in och välj ”Mina uppgifter” och ”Mitt studiestöd”, här kan du se statusen på din ansökan. När du loggar in ska du använda den e-postadress du tidigare angett till Unionen.

14. Har du frågor till oss?

Skicka din fråga eller ring oss på 0771-27 28 10, telefontid: 9-12 och 13-16.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej