Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet - Virkesmätningsarbete

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för: 
Industri & Teknik

2017 års avtalsrörelse

Nu har vi växlat krav – avtalsförhandlingar väntar

Den 19 januari växlade Unionen och GS inom samarbetet Facken inom Industrin (FI) avtalskrav med SLA inom virkesmätning.

Förbundens gemensamma krav är bland annat löneökningar på 2,8 procent och fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning och flexpension.

Utöver de gemensamma kraven driver Unionen ett antal förbundsspecifika krav, till exempel ställer vi krav som syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv där möjligheten till återhämtning är en nyckelfaktor.

Nu väntar avtalsförhandlingar och målet är att träffa avtal innan den 1 april 2017. Du kan följa arbetet på avtalswebben: http://avtal2017.unionen.se

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet sträcker sig från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017.

Unionen och GS-facket har gemensamt tecknat avtal för SLAVirkesmätning.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen" som inom kort kommer i en ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-01-30)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej