Hängavtal för egenföretagare – för att få tillgång till ITP-systemet

Om du driver ett aktiebolag eller annan juridisk bolagsform kan du teckna ett hängavtal med Unionen och på så sätt ta del av tjänstepension via ITP (Industrins och handelns tilläggspension).

För den som är anställd i ett företag med kollektivavtal ingår en utmärkt pensions- och trygghetslösning genom ITP-systemet. Som egenföretagare verksam inom Unionens organisationsområde kan du teckna ett hängavtal med Unionen och på så sätt få tillgång till tjänstepension ( ITP), tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFL). Trygghetsrådet (TRR) omfattas du däremot inte av, då du som egen företagare i stor utsträckning själv kan påverka uppsägningar på grund av arbetsbrist

En fördel med att teckna hängavtal är att de kollektivavtalade villkoren och avgifterna i ITP-systemet i de flesta fall är betydligt mer förmånliga jämfört med andra alternativ på marknaden.

Du behöver inte vara med i en arbetsgivarorganisation för att teckna hängavtalet. Det som krävs är att du driver ditt bolag som en självständig juridisk person, till exempel aktiebolag. Förutom avgifterna för de olika delarna som ingår i hängavtalet betalar arbetsgivare utan anställda endast en administrativ avgift på 450 kr per år till Fora AB.

Kontakta Företagslinjen om du är egenföretagarmedlem i Unionen och vill veta mer om vad det innebär att teckna ett hängavtal och hur du ska gå tillväga. 

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej