Inkomstförsäkring

Här hittar du detaljerad information om inkomstförsäkringen. Du kan läsa mer om kvalifikationstid, ersättning och övriga villkor i inkomstförsäkringen.

En allmän och samlad presentation av inkomstförsäkringen samt möjlighet att beräkna hur mycket den är värd för dig finns på en sida under Medlemskapet.

26 sidor om Inkomstförsäkring

Arbetslöshet innan kvalifikationstid för 50 extra dagar i tilläggsförsäkringen uppfyllts

Ersättning från tilläggsförsäkringen i Unionens inkomstförsäkring förutsätter att kvalifikationstiden för de extra dagarna är uppfylld.

Inkomst som ligger till grund för ersättning från inkomstförsäkringen

Det är din snittinkomst som a-kassan fastställer som är till grund för ersättningen från inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkring från annat förbund

Likvärdig inkomstförsäkring kan tillgodoräknas.

Kvalifikationstid i inkomstförsäkringen

Det är den tid du måste ha haft försäkringen för att du ska vara berättigad till att få ersättning.

Lön över 60 000 kr/mån utan tilläggsförsäkringen

Om du blir arbetslös och uppfyller kvalifikationstiden kan du få ersättning upp till taket – 60 000 kr/mån – i inkomstförsäkringen.

Period av föräldraledighet eller sjukskrivning och påverkan på ersättning

Den tid som du har varit sjukskriven eller föräldraledig kan hoppas över när arbetsvillkoret fastställs.

Tilläggsförsäkring från annat förbunds inkomstförsäkring

Likvärdig inkomstförsäkring kan tillgodoräknas.

Tilläggsförsäkringen och förändrad inkomst över/under inkomstgränserna

Om din inkomst förändras kan det påverka premien för tilläggsförsäkringen i Unionens inkomstförsäkring.

Utbetalning av ersättning från inkomstförsäkringen

Utbetalning är kopplad till a-kassans utbetalning och sker till det konto du anger.

De fullständiga villkoren för Unionens inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringens fullständiga villkor.

Dessa omfattas av inkomstförsäkringen

Om du är yrkesverksam medlem eller egenföretagare och med i svensk a-kassa blir du automatiskt inkomstförsäkrad.

Ersättning från inkomstförsäkringen inte skattepliktig

Om du har fått ersättning från Unionens inkomstförsäkring räknas detta som försäkringsersättning.

Ersättning från inkomstförsäkringen med avgångsersättning (AGE) från Trygghetsrådet (TRR) eller annat Trygghetsråd

Samordning sker mellan inkomstförsäkring och avgångsersättning.

Ersättning från inkomstförsäkringen vid egen uppsägning

Du får ersättning från inkomstförsäkringen även om du säger upp dig själv.

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap i Unionen

I medlemskapet i Unionen ingår inkomstförsäkring. Om du uppfyller villkoren för den och blir arbetslös, innebär inkomstförsäkringen att du kan få en del av ditt av inkomstbortfall täckt av försäkringen. För dig som är yrkesverksam medlem eller egenföretagare, ingår också en livförsäkring om du skulle bli arbetslös. Som medlem i Unionen kan du även teckna flera försäkringar förmånligt.

Inkomstförsäkring och dubbelansluten i annat förbund

Om du är dubbelansluten gäller särskilda regler.

Inkomstförsäkringen tillsammans med aktivitetsstöd

Unionens inkomstförsäkring gäller jämsides med aktivitetsstöd.

Inkomstförsäkringens värde för dig

Unionens inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften och kan vara mycket värdefull om du skulle bli av med jobbet. Räkna ut hur mycket den är värd för dig.

Kostnader inkomstförsäkringen

Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften men för en extra premie kan du teckna fler ersättningsdagar och försäkra en högre inkomst.

Om du tjänar mer än 150 000 kr/mån

Den övre gränsen för ersättning i inkomstförsäkringen är 150 000 kr/mån.

Omprövning av försäkringsbeslut

Om du inte är nöjd med ett beslut eller har synpunkter på försäkringen eller handläggningen vill vi gärna att du kontaktar oss.

Så avslutar du tilläggsförsäkringen

Om du vill säga upp tilläggsförsäkringen (för fler dagar och högre inkomst) behöver du meddela Unionen.

Så tecknar du tilläggsförsäkringen

Här på unionen.se kan du teckna dig för fler ersättningsdagar eller högre inkomst än det som ingår i inkomstförsäkringen.

Under så lång tid betalas ersättning ut från inkomstförsäkringen

Inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet ersätter i 150 dagar men du kan för en extra premie få fler ersättningsdagar.

Vid arbetslöshet – så här anmäler du dig till inkomstförsäkringen

Om du blir arbetslös behöver du meddela Unionen för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen.

Villkor för ersättning från inkomstförsäkringen

För att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen måste ett antal krav vara uppfyllda.