Aktuellt

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden.

Använd gärna filtren för att lättare hitta rätt.
 

Visar 1 - 60 av 60 träffar
PRESSMEDDELANDE 2017-03-27: Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar i dag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på söndagen den 26 mars. Det föreslagna...
AVTALSNYHET 2017-03-26: På söndagen har förbunden inom Facken inom industrin, där Unionen ingår, tagit emot så kallade hemställan från medlarna för avtalsområden där avtalen löper ut den 31 mars....
AKTUELLT 2017-03-21: Ett hållbart arbetsliv är bra för alla berörda och därför vill Unionen se en kunskapssatsning för chefer om organisatorisk och social arbetsmiljö, skriver Martin Linder...
AKTUELLT 2017-03-20: Ett generellt problem för Norrlandslänen, är att en betydande del av de värden som basindustrin och energiproduktionen i Norrland skapar inte kommer regionen till del. Hur...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-13: Unionens förtroendevalda på företagen i stora delar av det privata näringslivet uppger att företagen går bra. Det anser även en rad andra konjunkturmätningar den...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-10: Det fastställdes igår på Dagens Opinions och ReformActs årliga gala Årets Opinionsbildare som ägde rum på Fotografiska i Stockholm. Konkurrensen var tuff och det...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-10: Idag presenterade regeringen sitt nya digitaliseringsråd som ska främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Unionens förbundsordförande Martin Linder...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-09: Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på onsdagen.  Facken inom...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-09: Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, fyller i dagarna ett år. Men fortfarande anser drygt var tredje arbetsmiljöombud att...
PRESSMEDDELANDE 2017-02-28: Guldnappen, Unionens pris till Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats i det privata näringslivet, går i år till Volvo Car Corporation i Göteborg.
PRESSMEDDELANDE 2017-02-23: För 2017 pekar prognoserna åter uppåt för svenska börsbolags lönsamhet och försäljning. Efter två år av snabb tillväxt dämpades utvecklingen 2016, med omsättning och...
PRESSMEDDELANDE 2017-02-22: Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder...
PRESSMEDDELANDE 2017-02-22: Tid: onsdag 22 februari, klockan 13.00  Plats: Clarion Hotel Sign Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
PRESSMEDDELANDE 2017-02-22: En ny undersökning från Unionen visar att föräldraskap fortfarande hämmar både karriär- och löneutveckling och att kvinnor drabbas i högre utsträckning.
AKTUELLT 2017-02-13: Vad positivt att Teknikarbetsgivarna delar vår uppfattning att frågan om ett jämställt arbetsliv är rimlig att lyfta fram och diskutera. Det vore ännu bättre om man ville...
PRESSMEDDELANDE 2017-02-09: Privatanställda tjänstemän jobbar allt mer på kvällar och helger för att hinna med jobbet. Alldeles för många saknar tydliga riktlinjer för när de förväntas vara...
AKTUELLT 2017-02-06: Att jobba samtidigt som man är hemma med sjukt barn är allt vanligare. Löneutfyllnad vid vab skulle underlätta för fler att få ett föräldravänligare arbetsliv.
PRESSMEDDELANDE 2017-02-03: Bara knappt fyra av tio vab-dagar, 38,3 procent, tas ut av män i Sverige. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. En undersökning från Unionen visar att...
PRESSMEDDELANDE 2017-01-25: Drygt sju av tio privatanställda tjänstemän vobbar ibland istället för att vabba. Samtidigt skulle fyra av tio som vobbar helst slippa och drygt var tionde...
AVTALSNYHET 2017-01-18: I dag har Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega tagit ett beslut om att börja förhandla in det paket där flexpension ingår på samtliga avtalsområden inom Almega.
AKTUELLT 2017-01-04: Andelen sjukskrivna av arbetsrelaterade orsaker har växt kraftigt och det är stressdiagnoserna som står för den stora ökningen. Regeringen har uppmärksammat problemen men det...
PRESSMEDDELANDE 2017-01-02: Unionen fortsätter att öka i medlemsantal och vid årsskiftet hade förbundet 644 000 medlemmar vara 538 000 yrkesverksamma. Det gör Unionen till Sveriges största...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-22: Än idag finns det ogrundade skillnader i lön mellan kvinnor och män. Ett effektivt verktyg för att minska dessa är att företagen varje år gör en lönekartläggning och...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-21: IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag överlämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna.
AVTALSNYHET 2016-12-19: Unionen har på måndagen tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Almega tagit ett viktigt steg mot flexpension för alla anställda inom tjänstesektorn. Men än är ingenting...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-19: Samtidigt som stress på jobbet gör oss allt sjukare arbetar nästan var femte anställd övertid, i snitt mer än 6 timmar per vecka. Det visar siffror från SCB som...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-15: Onsdagen den 21 december överlämnar fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Direkt efter kravöverlämningen...
AKTUELLT 2016-12-14: Utvecklingen och framtidsutsikterna för svensk industri är betydligt bättre än den bild som alldeles för ofta ges av arbetsgivarorganisationerna – speciellt när...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-09: Arbetsmiljön för de privatanställda tjänstemännen är fortsatt tuff. Sämst ställt är det för den psykosociala arbetsmiljön. Var fjärde av Unionens arbetsmiljöombud...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-05: Ny statistik från Unionen visar att allt fler tjänstemän inom den privata sektorn hamnar i långa sjukskrivningar. Kvinnor i tjänstemannayrken är numera sjukskrivna i...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-01: Hur mår de privatanställda tjänstemännen på jobbet? Hur fungerar det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Vad behöver göras för att förbättra arbetsmiljön? Unionens 7 500...
PRESSMEDDELANDE 2016-11-25: Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 28 oktober.
PRESSMEDDELANDE 2016-11-25: Försäkringsbolaget Förenade liv delar ut närmare 70 miljoner kronor till Unionens medlemmar som har en försäkring där. Försäkringstagare som tecknat sjukförsäkring...
AKTUELLT 2016-11-21: Almega menar att vart femte tjänsteföretag saknar plan för kompetensutvecklingen. Men det är inget regeringen kan lastas för, utan arbetsgivarens ansvar, skriver Unionens...
PRESSMEDDELANDE 2016-11-18: Unionen har den 10 november beslutat att säga ja till de gemensamma krav för avtalsförhandlingarna som Facken inom industrin presenterade den 28 oktober.  
AKTUELLT 2016-11-16: Tvingande regler behövs på arbetsmarknaden, antingen genom lagstiftning eller genom kollektivavtal. Företag kan inte själv få välja om man vill följa reglerna eller inte. Det...
AKTUELLT 2016-11-14: Den 14 november lanserar Unionen "Mansplainingakuten", en tillfällig hotline under vecka 46 för alla, man som kvinna, som vill känna igen och motverka härskartekniker som...
PRESSMEDDELANDE 2016-11-14: Härskartekniken mansplaining är en del av både diskrimineringen och bristen på jämställdhet på arbetsplatserna som behöver brytas. Unionen öppnar idag en ...
PRESSMEDDELANDE 2016-11-11: Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag ingått en principöverenskommelse om bland annat flexpension och andra frågor om avtalsutveckling på både kort och lång...
PRESSMEDDELANDE 2016-11-10: Tid: fredag den 11 november, klockan 10.30 Plats: Clarion Hotel Sign Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35
AKTUELLT 2016-11-08: Vi kräver 2,8 procent i löneökning. För lågt tycker många. Ett hot mot industrin tycker arbetsgivarna. Det är väl avvägt enligt vår bedömning, skriver de fackliga...
AVTALSNYHET 2016-10-28: På tisdagen blev det sista avtalet klart i avtalsrörelsen 2016 - KFS (Kommunala företagens samorganisation) - Trafik. Nu har samtliga avtal med utlöpstid under 2016...
PRESSMEDDELANDE 2016-10-28: Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning och delpension/flexpension. Det är Facken inom...
AKTUELLT 2016-10-27: Facken inom industrin - presskonferens fredagen den 28 oktober klockan 10:30.Följ pressmötet här.
PRESSMEDDELANDE 2016-10-27: Det startas allt fler företag som organiserar arbetet via smarta telefoner och datorer*. AirBnb och Foodora är två exempel.  Utvecklingen ställer ett antal...
PRESSMEDDELANDE 2016-10-25: Trenden bland svenska företag att flytta jobb utomlands håller i sig, samtidigt som några väljer att flytta hem verksamheten igen. Flytten utomlands visar sig inte...
PRESSMEDDELANDE 2016-10-25: På presskonferensen presenteras lönekrav och allmänna krav inom viktiga områden.
AVTALSNYHET 2016-10-20: Unionen är nu överens med arbetsgivarmotparten om nya avtal på avtalsområde Call/-contactcenter och marknadsundersökningsföretag samt Idrottsavtalet.
PRESSMEDDELANDE 2016-10-19: Ekonomin fortsätter att växa i god takt under 2016 och 2017, visar Unionens nya konjunkturprognos. Tillväxttoppen är dock bakom oss och en gradvis dämpning väntas. BNP...
PRESSMEDDELANDE 2016-10-18: Digitaliseringen skapar både nya möjligheter och utmaningar för arbetsmarknaden. Ett exempel är framväxten av digitala plattformar som möjliggör för nya sätt att...
PRESSMEDDELANDE 2016-10-18: En ny rapport från Unionen visar att trenden bland svenska företag att flytta verksamheten utomlands håller i sig. Men är en flytt alltid en konkurrenskraftig fördel?...
PRESSMEDDELANDE 2016-10-17: Unionen är en av de 100 mest attraktiva arbetsgivarna när unga akademiker själva får ranka var de vill jobba. Det visar en ny mätning som genomförts av Academic Work...
PRESSMEDDELANDE 2016-10-13: Unionens nya konjunkturprognos konstaterar att svensk ekonomi är i en högkonjunktur. Dock en speciell högkonjunktur, med negativ ränta och underskott i de offentliga...
AKTUELLT 2016-10-05: Lönestatistik och lönerådgivning är några av Unionens mest efterfrågade tjänster. Just nu pågår arbetet med att samla in 2016-års löner från dig som medlem.
AKTUELLT 2016-10-04: Vi har precis nåtts av beskedet att Ericsson planerar att göra sig av med 3 000 medarbetare i Sverige. Särskilt hårt drabbas produktionen i Kumla och Borås. De...
AKTUELLT 2016-10-03: Industrins Ekonomiska Råd presenterade under måndagen en rapport som analyserar utvecklingen och utmaningarna för svensk industri inför kommande avtalsrörelse.
PRESSMEDDELANDE 2016-09-30: Mer än var tredje anställd i civilsamhället arbetar ideellt för den organisation de är anställda av och fyra av tio anställda förväntas utföra arbete under kvällar och...
PRESSMEDDELANDE 2016-09-29: Tre av fyra företag erbjuder någon form av praktik, sommarjobb eller examensarbete till studenter. Industrin gör det oftare än tjänstesektorn, och ingenjörsstudenter...
AKTUELLT 2016-04-20: Ericsson i Stockholm, Volvo Personvagnar i Göteborg, Uniflex i Eskilstuna och Hi3G Access i Stockholm. Det var de arbetsplatser som fick flest nya medlemmar under 2012. En...
AKTUELLT 2016-03-15: Unionen och Arbetsgivaralliansen förhandlar om avtalet för fotbollspelare i Allsvenskan och Superettan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej