Unionen öppnar ”mansplainingakut” för att uppmärksamma diskriminering i arbetslivet

2016-11-14

Härskartekniken mansplaining är en del av både diskrimineringen och bristen på jämställdhet på arbetsplatserna som behöver brytas. Unionen öppnar idag en ”mansplainingakut” för att uppmärksamma frågan. 

- Mansplaining är en härskarteknik som både kan kopplas till bristen på jämställdhet och diskriminering på arbetsmarknaden. Genom att uppmärksamma mansplaining hoppas vi få igång en nyfikenhet och intresse för att diskutera jämställdhet och diskriminering, säger Marina Åman, Unionens andre vice ordförande

Unionens ”Mansplainingakut” öppnar idag och är en telefonjour dit alla kan ringa för att fråga om mansplaining utifrån sina egna erfarenheter och kanske få tips på hur man kan agera för att få mer inkluderande arbetsplatser. Personerna i jouren är kända ansikten som vi tror kan bidra med intressanta infallsvinklar, erfarenheter och kunskap.

- Vare sig män eller kvinnor ska behöva känna sig diskriminerad eller trakasserad på sin arbetsplats. Genom att öppna en ”mansplainingakut” hoppas vi kunna bidra till en diskussion, ökad medvetenhet och till en förändring för mer inkluderande arbetsplatser, säger Marina Åman.

Läs mer kring mansplaingingakuten på:

https://www.facebook.com/events/1620248291609521/

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej