Frågor och svar om Unionens mansplaining-kampanj

2016-11-14

Den 14 november lanserar Unionen "Mansplainingakuten", en tillfällig hotline under vecka 46 för alla, man som kvinna, som vill känna igen och motverka härskartekniker som mansplaining på sin arbetsplats.

Mansplainingakuten kommer att vara öppen mellan 10 och 16 hela veckan och bemannas av Unionens jämställdhetsexpert Peter Tai Christensen tillsammans med en lång rad engagerande opinionsbildare i ämnet, som Elaine Ekswärd, Nina Åkestam, Clara Henry, Manne Forsberg, Seher Yilmaz med flera.

Vad är syftet med att öppna en mansplainingakut?
Unionen vill öka medvetenheten om mansplaining och härskartekniker som ett första steg till en förändring och vi vill väcka en debatt kring mansplaining på medlemmarnas arbetsplatser och samhället i stort.

Vad är mansplaining?
Ett enkelt sätt att beskriva det är att en man förklarar något för en kvinna som denne inte frågat efter eller redan vet mer om än mannen. Gärna på ett sätt som förminskar kvinnan och får henne att framstå som mindre kompetent än hon är.

Det här handlar om jämställdhet. Det handlar om att sätta fingret på små vardagliga problem som blir stora när de staplas på varandra. Och då måste vi våga prata om kön.

Termen mansplaining syftar på när män förklarar saker för kvinnor utan att veta om de egentligen kan mer. Det är ett symptom på problemet att män (generellt) har större yrkesmässigt självförtroende än kvinnor. Det i sin tur kan delförklara varför män tjänar mer än kvinnor, blir befordrade snabbare än kvinnor, osv. Och det är något de flesta av oss, oavsett kön, tycker är orättvist och vill förändra.

Så låt oss prata om kön och strukturer och andra knepiga saker.

Vad går mansplainingakuten ut på?
Idén är att vi på olika sätt informerar, exemplifierar och diskuterar mansplaining så att folk känner igen vad vi pratar om. Mansplainingakuten är en telefonjour dit man kan ringa om man blivit utsatt för mansplaining, eller upptäcker att man mansplainar. Mansplainingakuten svarar inte bara på frågor om mansplaining, utan även om andra former av härskartekniker.

Personerna som svarar i telefonen svarar för sig själva och utifrån sina egna erfarenheter. Tanken är att man ska kunna ha ett öppet och upplysande samtal kring de här frågorna, bara utifrån de samtalande parternas erfarenheter. Och kanske tips på hur man kan göra för att undvika mansplaining eller jobba med det för att motverka det på jobbet.

Vad säger ni om reaktionerna på kampanjen så här långt?
Unionen arbetar för alla människors lika värde och rätt och mot diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Vi vill få till en diskussion runt om på arbetsplatserna om trakasserier och diskriminering som kan förekomma genom att lyfta fram en lite oväntad härskarteknik och därigenom få till en diskussion om härskartekniker och trakasserier på arbetsplatserna. Det är naturligtvis tråkigt om några tar illa upp av vår mansplainingakut. Samtidigt visar det på att det här är frågor som många berörs av och vill diskutera. Vi noterar också att många är positiva till att vi lyfter mansplaining. Uppmärksamheten slår våra förväntningar och visar att det här är en viktig fråga.

Vissa uppfattar att ni pekar ut män?
Kampanjen syftar inte till att peka ut eller lägga skuld på alla män. Kampanjen syftar till att medvetandegöra oss alla,oavsett kön, om det här fenomenet och förhoppningsvis påbörja en gemensam förändring. Alla tjänar på att vi synliggör härskartekniker och pratar om dem.

Det finns ett strukturellt problem inbyggt i begreppet mansplaining som det inte går att blunda för. Unionen delar analysen att mansplaining oftare utförs av män och vi tror att det är viktigt att kunna prata om problemet utifrån den analysen för att vi ska kunna åstadkomma förändring.

Begreppet mansplaining har en lite oväntad vinkel och uppmuntrar till diskussion. Det tycker vi är bra, det är ett av syftena med kampanjen. Att frågan får liv på arbetsplatserna.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej