Vi vann ett kollektivavtal

Vad ett kollektivavtal innebär blev tydligt för oss vid sammanslagningen mellan två företag, ett med och ett utan kollektivavtal. Vi som saknade avtal var eniga om att vi ville ha ett avtal till stånd och få samma möjlighet att kunna påverka som de andra.

anders_junkergard_510x245.jpg

Vi hade redan innan sammanslagningen arbetat för att få kollektivavtal , men det fanns inte tillräckligt stort tryck. Efter sammanslagningen tog vi nya tag. Diskussionerna och bristen på avtal gjorde att fler anslöt sig fackligt. Ledningen för företaget var öppet negativa till kollektivavtal men vid en omröstning så fick vi ihop en majoritet för kollektivavtal bland medlemmarna.

Medlemmarna eniga

Vi diskuterade frågan på flera medlemsmöten och kom fram till att vi skulle stå fast vid kravet på kollektivavtal även om det skulle leda till konflikt. Eftersom vi levde i ett avtalslöst tillstånd hade vi den rätten, och Unionen lät meddela att om vi inte fick kollektivavtal så skulle vi gå ut i strejk.

Vi fick väldigt bra stöd från Unionen. Ombudsmän var här varje dag efter att varslet lagts och stod och informerade om strejkvarslet utanför företagets huvudentré. De satsade ordentligt eftersom vårt företag är ganska stort och medlemmarna var eniga om att vi ville ha kollektivavtalet till stånd. Och vi vann, elva timmar innan fristen löpte ut så fick vi kollektivavtal på arbetsplatsen.

Många fördelar med avtal

I sammanslagningen så fanns det en del som var bra i vårt företag och en del som var bättre i det andra. Vi arbetstagare hade egentligen inget inflytande och vi strävade efter dialog. I Sverige finns det ju lagar som rör grundnivån på villkoren för arbetet men det mesta bestäms av ledningen på företaget. Ett kollektivavtal ger ett mycket större inflytande över villkoren på arbetsplatsen.

Företaget går bra under långa perioder men har aldrig gjort någon riktigt stor vinst och det beror på att man löpande investerar stora summor i utveckling. Vissa år har det gått dåligt och vi har inte lyckats sälja tillräckligt. Under de sämre perioderna, när lönerna skulle omförhandlas så fick vi ingen lönehöjning alls, medan de som arbetade på liknande företag där man hade kollektivavtal, i alla fall kunde få någon procent påökt.

Medarbetarna som fått med sig kollektivavtal i sammanslagningen hade pensionsförmåner som till exempel ITP 2. Vi andra hade också en pensionsplan som företaget tagit fram men ITP 2 är överlägset. En annan sak som är bra med kollektivavtal är att du har rätt till hjälp med att hitta ett nytt jobb om du blir uppsagd, genom ett samarbetsavtal mellan fack, arbetsgivare och trygghetsrådet.

Ljus framtid

I grunden har företaget varit en bra arbetsgivare men osäkerheten har varit stor. På en arbetsplats är löner en viktig fråga men jag anser att inflytande över arbetssituationen många gånger är viktigare, och hur företaget fungerar över lag. Man vill veta vad som händer och kunna komma fram med arbetstagarnas synpunkter. Naturligtvis måste företag löna sig annars så kan man inte bedriva verksamhet men det måste vara ett samspel mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.

Anders Junkergård

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?