Valen på kongressen 2019

Unionens kongress 2019 har enhälligt valt Martin Linder till fyra nya år som förbundsordförande. Övriga val följde också valberednings förslag.

– Jag är glad och stolt att jag har fått förtroendet att leda Unionen in 2020-talet. Tillsammans ska vi verka för ett tryggt, utvecklande, hållbart och jämställt arbetsliv för Unionens medlemmar. Vi ska stärka den fackliga organisationsgraden och vi ska se till att det tecknas ännu fler  kollektivavtal  , säger Martin Linder.

Peter Hellberg omvaldes till 1:e vice ordförande och Marina Åman omvaldes till 2:e vice ordförande.

Sju nya personer blev invalda i förbundsstyrelsen. Kongressen valde i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen valdes i enlighet med beredningsutskottets förslag.

Unionens nya förbundsstyrelse

Förbundsordförande

Martin Linder, Unionen, Stockholm, omval

1:e vice förbundsordförande

Peter Hellberg, Unionen, Stockholm, omval

2:e vice förbundsordförande

Marina Åman, Unionen, Stockholm, omval

Förbundsstyrelseledamöter

Christina Balder, arbetssökande, Skaraborg/Väst (nyval).

Stefan Carlsson, Telia Sverige AB, Öst (omval).

Mikael Hansson, AstraZeneca AB, Göteborg (omval).

Martin Johansson, SAS Ground Handling Sweden AB, Stockholm (omval).

Ulrika Johansson, Gestamp Hardtech AB, Norrbotten (omval).

Hans Lindau, Ellos AB, SjuHall (omval).

Kenneth Lund, Borealis AB, Göteborg (nyval).

Maria Nassikas, Sveriges Television AB SVT, Stockholm (nyval).

Theres Sysimetsä, Sveriges Elevkårer, Stockholm (omval).

August Tapojärvi, Radiotjänst i Kiruna AB, Norrbotten (nyval).

Suppleanter

Annika Salomonsson, 1:e suppleanter, Ericsson AB, Stockholm (nyval).

Johanna Padoan Vintersved, 2:e suppleant, Etteplan Sweden AB, Uppland (nyval).

Henrik Vahldiek, 3:e suppleant, Atea Logistics AB, Småland (nyval).

Förbundsövergripande delegationen

Agneta Ahlström, Stockholm

Sakari Alanko, Norrbotten

Susann Danielsson, Västerbotten

Ulrika Gustafsson, Gävleborg

Mats Henning, Göteborg

Zahra Kafash-Hoshyar, Stockholm (ny)

James Jolly, Stockholm

Anna-Karin Cederstrand Karlsson, Småland (ny)

Anders Holger Nilsson, Göteborg (ny)

Joakim Rönnlund, SjuHall (ny)

Eva Sonesson, Sydväst

Fredrik Wingård, Skaraborg/Väst

Patrik Wågström, Mellannorrland (ny)

Karin Åberg, Stockholm

Helena Åsell, Mälardalen (ny)

Revisorer

Förbundsrevisorer

Hans Hansson

Karin Larsson

Kerstin Lindberg

Förbundsrevisorssuppleanter

Per Anders Karlsson (1:e)

Lisbeth Larsson (2:e)

Hans Fryklund (3:e)

Auktoriserad revisor med ersättare (väljs ej av kongressen)

Thomas Lönnström, Ernst & Young – ordinarie

Jens Karlsson, Ernst & Young – ersättare

Valberedningen

Ordförande

Erika Stenmark, Brook AB, Västerbotten,

Ledamöter

Peter Bording, Göteborg

Kristina Hovlid, Stockholm

Benny Olsson, Skaraborg/Väst

Anders Kroon, Småland

Bettina Madsen, Sydost

Stefan Wiborgh, Gävleborg

Suppleanter

Christine Lindström, Öst

Charles Björklund, Sydväst

Emma Brorsson, Uppland

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg