Unionens tilläggsförsäkring för dig med lön mellan 20 900 kr och 27 500 kr/mån

Riksdagen har beslutat att a-kassans inkomsttak efter ersättningsdag 100 tillfälligt höjs från 20 900 kr till 27 500 kr. Den tillfälliga höjningen gäller från den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Om du har en lön på mellan 20 900 kr och 27 500 kr innebär Riksdagens beslut att du enligt våra villkor inte har möjlighet att teckna tilläggsförsäkringen under tiden för den tillfälliga höjningen. Eftersom höjningen endast är tillfällig har vi dock beslutat att göra det möjligt för dig att teckna tilläggsförsäkringen under denna tidsperiod om du så önskar.

Tjäna in kvalificeringstid i tilläggsförsäkringen

Genom att teckna tilläggsförsäkringen ger vi dig en möjlighet att tjäna in så kallad kvalificeringstid, d.v.s. tiden du måste ha tilläggsförsäkringen innan du kan erhålla ersättning från försäkringen. När inkomsttaket återställts till 20 900 kr i januari 2021 kommer villkoren gälla som vanligt för dig som tecknat tilläggsförsäkringen, vilket innebär att du efter uppnådd kvalificeringstid har möjlighet att erhålla ersättning från försäkringen.

Denna möjlighet, att tillåta dig som har en inkomst under det höjda inkomsttaket i a-kassan att teckna tilläggsförsäkring, grundar sig på att höjningen endast är tillfällig och att tecknandet av tilläggsförsäkringen under denna period därför inte innebär en begränsning i din rätt att få ersättning från försäkringen efter uppnådd kvalificeringstid utifrån hur reglerna ser ut idag.

Utifrån rådande pandemi vet vi emellertid i dagsläget ingenting om vad som händer framöver med de tillfälliga förändringar som beslutas av Riksdagen. För att du ska kunna göra ett så informativt val som möjligt trots rådande omständigheter gör vi dock vårt bästa för att ge dig så mycket förhandsinformation som vi bara kan inför ditt val att teckna tilläggsförsäkringen. Vi vill därför även informera dig om vad som skulle hända med tilläggsförsäkringen om du väljer att teckna denna under rådande omständigheter och Riksdagen skulle välja att förlänga den tillfälliga höjningen av inkomsttaket i a-kassan.

  • Om det tillfälligt höjda inkomsttaket från ersättningsdag 100 förlängs, och du uppnår din kvalificeringstid på 12 månader under den tid de tillfälliga reglerna fortfarande gäller, så kommer du att få behålla din försäkring samtidigt som vi sänker din premie till 0 kr. Premien för tilläggsförsäkringen återställs sedan till ordinarie nivå när det tillfälligt höjda inkomsttaket från ersättningsdag 100 återställs.

Om du mot bakgrund av ovanstående omständigheter bedömer att du har ett behov av vår tilläggsförsäkring och accepterar de villkor som gäller vid en förlängning av det tillfälliga inkomsttaket och har en lön som ligger under a-kassans tillfälliga inkomsttak på 27 500 kr men över 20 900 kr, har du fortsatt möjligheten att teckna tilläggsförsäkringen. Om du under perioden för a-kassans tillfälligt ändrade regler väljer att teckna tilläggsförsäkringen är premien för närvarande 50 kr.

Här tecknar du Unionens tilläggsförsäkring

Shape Created with Sketch.

Tillfälligt ändrade regler för a-kassa

För att lindra effekterna av coronavirusets spridning har riksdagen beslutat att från den 13 april tillfälligt sänka kraven för att få ersättning från a-kassa. (Observera att detta gäller a-kassan , inte den kompletterande inkomstförsäkringen.). Bland annat gäller:

  • Kvalifikationstiden för a-kassa snabbas på. Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning från a-kassan.
  • Arbetsvillkoret sänks från 80 h/mån till 60 h/mån under sex av de senaste 12 månaderna.
  • Taket i a-kassan höjs tillfälligt under de 100 första ersättningsdagarna, från 910 kr per dag till 1 200 kr per dag under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021. Utöver det höjs taket för ersättning från dag 101 från 760 kronor till 1000 kronor per dag under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021.

Tänk på att Unionen och Unionens a-kassa är två skilda organisationer, med två separata medlemskap. Att vara medlem i Unionen innebär inte att du automatiskt är medlem i Unionens a-kassa. Du måste själv välja vilken a-kassa du vill vara medlem i. 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?