Unionens förbättringsmanifest

Vårt manifest handlar till stor del om att vara lösningsinriktade snarare än problemfokuserade och tillsammans hela tiden göra saker ännu bättre.

Tillsammans gör vi jobbet bättre!

Unionens förbättringsmanifest utgår från vår kärna - att facket i över hundra år har höjt rösten och krävt förändringar, att utvecklingen hela tiden går framåt och att vi är övertygade om att den kommer att fortsätta med det.

Det handlar också om att vara lösningsinriktade snarare än problemfokuserade. Att inte bara koncentrera sig på vad som är dåligt utan också berätta hur det kan bli bättre. Inte bara peka på allt som borde göras utan visa det som faktiskt redan sker. Och att det bästa sättet att påverka och förändra saker är att göra det tillsammans.

Text till filmen

Historiskt har facket höjt rösten mot orättvisor och krävt förändring.

Detta är lika aktuellt i både dagens och morgondagens arbetsliv. 

Men vi i Unionen ser till att inte bara prata om vad som är dåligt.

Utan också visa hur saker kan bli bättre.

För Unionen finns inte bara där för människor i kris utan även för dom som har det rätt bra.

Människor, som inte bara ser arbetet som en nödvändig trygghet utan också som en meningsfull del av livet där man vill utvecklas med andra och göra skillnad varje dag.

Arbetslivet har samtidigt många utmaningar, idag precis som för hundra år sedan.

Globalisering, klimatomställning och teknikutveckling gör att jobb och hela branscher förändras och försvinner. I allt snabbare takt. 

Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut och rätt kompetens blir en allt viktigare trygghet.

Men i Unionen är vi lösningsinriktade snarare är problemfokuserade.

Så när omvärlden förändras ser vi till att saker inte blir sämre utan ännu bättre.

Vi leder utvecklingen - med framtidstro, nytänkande och mod.

Vi siktar högt och påminner om att allt alltid kan bli ännu bättre. För om arbetslivet blir bättre kommer hela samhället också bli det.

Och det bästa sättet att påverka och förändra saker är att göra det tillsammans. På varje arbetsplats och hela arbetsmarknaden.

Som medlem, förtroendevald eller anställd i Unionen skriver du därför under på att det bara finns en riktning att gå. Och det är framåt.

Och gemensamt för oss alla är målet om ett tryggt, utvecklande, hållbart och jämställt arbetsliv.

Tillsammans gör vi jobbet bättre.

För din skull. Och alla andras.

Det här vill Unionen

Unionens gröna tråd handlar om hur man skapar fler jobb, tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg