Unionens manifest

Vårt förbättringsmanifest "Allt kan bli bättre" handlar om att vara lösningsinriktad snarare än problemfokuserad.

Martin Linder om Unionens manifest

Manifestet »Allt kan bli bättre« utgår från vår kärna - att facket i över hundra år har arbetat med förbättringar, att utvecklingen hela tiden går framåt och att vi är övertygade om att den kommer att fortsätta med det.

Det handlar också om att vara lösningsinriktad snarare än problemfokuserad. Att inte bara koncentrera sig på vad som är dåligt utan också berätta hur det kan bli bättre. Inte bara peka på allt som borde göras utan visa det som faktiskt redan sker. Inte skrämmas utan visa på hur man inte behöver vara rädd.

Det här vill Unionen

Unionens gröna tråd handlar om hur man skapar fler jobb, tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?