Unionens förbättringsmanifest

Vårt manifest handlar till stor del om att vara lösningsinriktade snarare än problemfokuserade och tillsammans hela tiden göra saker ännu bättre.

Tillsammans gör vi jobbet bättre!

Unionens förbättringsmanifest utgår från vår kärna - att facket i över hundra år har höjt rösten och krävt förändringar, att utvecklingen hela tiden går framåt och att vi är övertygade om att den kommer att fortsätta med det.

Det handlar också om att vara lösningsinriktade snarare än problemfokuserade. Att inte bara koncentrera sig på vad som är dåligt utan också berätta hur det kan bli bättre. Inte bara peka på allt som borde göras utan visa det som faktiskt redan sker. Och att det bästa sättet att påverka och förändra saker är att göra det tillsammans.

Det här vill Unionen

Unionens gröna tråd handlar om hur man skapar fler jobb, tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Unionens vision

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg