Unionens kongress invigd

"Vi behöver starka fack som växer. Men lösningen ligger inte i att nostalgiskt titta bakåt utan genom att nyfiket titta framåt. Jag är övertygad om att vi lyckas, men det kräver mod, nytänkande och att vi gör det tillsammans" säger förbundsordförande Martin Linder i sitt öppningstal till kongressen.

6 oktober 2019.
I sitt inledningstal vid kongressen pratade förbundsordförande Martin Linder om Unionens idé som bygger på gemenskap, inte bara på arbetsmarknaden och arbetsplatsen utan också internt inom förbundet. Idén bottnar i tron på solidaritet och handlar om vilket samhälle vi vill leva i.

Martin lyfte vikten av att företräda Unionens medlemmar, att vara deras röst och sätta tjänstemännens intressen på dagordningen. För när breda grupper på arbetsmarknaden får trygghet, utveckling och ett jämställt och hållbart arbetsliv, då bidrar det till framtidstro och en positiv samhällsutveckling. Men, för att allt detta ska vara möjligt måste vi öka organisationsgraden, se till att det tecknas ännu fler kollektivavtal och stärka det fackliga inflytandet på alla nivåer, inte minst på arbetsplatserna. Det kräver stort mod, kraft till förändring och nyfikenhet. Det kommer att kräva stordåd av oss.

Vi behöver visa att det går att engagera, aktivera och organisera medlemmar och förtroendevalda också på 2020-talet. Det är bara så vi långsiktigt och hållbart kan bygga tillräcklig facklig styrka för framtiden.

Dåtiden slutar idag och framtiden börjar idag. Det är nu, inte sen. Och det är vi, inga andra som lägger grunden för Unionens utvecklingsresa.

En utvecklingsresa vi kallar Ett Unionen – tillsammans i framtidens arbetsliv, avslutar Martin Linder sitt tal till kongressen.

Talet i sin helhet

Gästtalare

Alke Boessiger, Deputy General Secretary, UNI Global Union, höll ett uppskattat tal bland annat om vikten av att vi arbetar tillsammans. Se hennes tal:

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg