Unionen Stockholms regionråd 2020

Här finner du all information du som medlem i Unionen Stockholm behöver veta inför regionrådet 2020.

Regionrådet är Unionen Stockholms årsmöte och sker den 21-22 april 2020. Första dagen sker själva årsmötet med alla val och behandling av motioner, andra dagen är reserverad för avtalsdiskussioner. På regionrådet möts valda ombud för att bland annat utse regionstyrelse, revisorer, ombud till förbundsråd och till a-kassans stämma. På mötet behandlas också inkomna motioner. 

Var med och påverka Unionen Stockholms riktning genom att skicka in motioner och  nominera kandidater du har förtroende för. 

Nominera till regionrådet

Alla regionens medlemmar kan nominera kandidater till regionstyrelsen och till de andra posterna som väljs på regionrådet. Sista dag för nominering var den 31 januari.

Skriv en motion

Har du en idé om vad Unionen Stockholm ska göra, tycka eller tänka? Skicka in en motion till regionrådet senast den 28 februari. Om tillräckligt många gillar din idé kan den bli verklighet.

Välj ombud till regionrådet

Du och dina kollegor kan skicka ombud till regionrådet. Ombuden röstar, deltar i diskussioner och påverkar besluten som fattas. Se till att utse ombud du tror är bra på att göra just er röst hörd.

Kontakt
Frågor om regionrådet besvaras av: 
Sandra Skånberg, projektledare Unionen Stockholm
E-post sandra.skanberg@unionen.se
Tel 08-504 162 25

Frågor om nomineringar besvaras av:
Ylva Eriksson, sammankallande i valberedningen
E-post ylva@eriksson.tc

Motioner skickas till: 
Sandra Skånberg, projektledare Unionen Stockholm
E-post sandra.skanberg@unionen.se
Tel 08-504 162 25

Vid frågor om nomineringar, kontakta
Lena Tegermark Andersson, valberedningens sekreterare
E-post Lena.Tegermark-Andersson@unionen.se

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?