Trygghetsöverenskommelsen - stora fördelar för dig med visstidsanställning

Det har länge funnit en orättvisa på arbetsmarknaden, där de med visstidsanställningar har haft ett sämre skydd om de blir uppsagda än tillsvidareanställda. Med trygghetsöverenskommelsen suddas dessa gränser ut.

Fler kugghjul

Med överenskommelsen får du som är visstidsanställd rätt till samma studiestöd, rådgivning, studievägledning, validering och betald utbildning som tillsvidareanställda. Dessutom sker ytterligare förbättringar som stärker din position på arbetsmarknaden.

Lättare att få tillsvidareanställning

Facken och arbetsgivarna är överens om att allmän visstidsanställning tas bort och ersätts med en ny reglering om särskild visstidsanställning. En särskild visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning sammanlagt mer än 12 månader under en 5-årsperiod. Enligt dagens regelverk omvandlas en allmän visstid först efter 24 månader.

Företrädesrätt till återanställning

Om du har haft en särskild visstidsanställning under sammanlagt mer än 9 månader under en 3-årsperiod får du företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning. Enligt dagens regelverk krävs 12 månaders anställningstid innan företrädesrätt uppnås.

Tid mellan anställningar räknas

En ny reglering som helt saknar motsvarighet i dagens regelverk införs som innebär att en arbetstagare som har haft fler än två anställningar i särskild visstidsanställning hos samma arbetsgivare under en kalendermånad ska få tillgodoräkna sig även tiden mellan de anställningarna som anställningstid.

Utöver detta införs en ny reglering som innebär att en arbetsgivare som anställer någon i särskild visstidsanställning är skyldig att skriftligen upplysa arbetstagaren om anställningsformen.

Väx hela arbetslivet med trygghetsöverenskommelsen

Den snabba samhällsutvecklingen kräver ny kompetens. Med trygghetsöverenskommelsen, även kallad LAS-förhandlingen, finns nu en gemensam linje för att du ska få bra ekonomiska möjligheter och tid att fortsätta att uppgradera din kompetens genom arbetslivet.

Blir mitt anställningsskydd sämre?

Som en del av trygghetsöverenskommelsen mellan facken och arbetsgivarna ingår också förändringar i lagen om anställningsskydd – LAS. Läs om hur din anställningstrygghet påverkas.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg