Skattereduktion för medlemsavgift i din deklaration

Under perioden 1 juli 2018 till 31 mars 2019 har du haft rätt till skattereduktion för din medlemsavgift i Unionen.

Uppgiften Unionen lämnat till Skatteverket syns när du deklarerar på webben i menyn ”kontrollera” under rubriken ”övriga förtryckta uppgifter”. Om du deklarerar i Skatteverkets app kan du se uppgiften först när du gör en ”preliminär skatteuträkning”. Du kan också se vilken uppgift vi lämnat när du loggar in på Mitt Unionen under rubriken ”skattereduktion för fackföreningsavgift”.

Vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för alla inbetalda medlemsavgifter under perioden 1 januari till 31 mars 2019. Skattereduktionen görs automatiskt om du deklarerar elektroniskt. Du behöver därför inte vidta någon åtgärd för att få skattereduktion till följd av inbetald medlemsavgift.

Om du deklarerar på papper är uppgiften om skattereduktion för fackföreningsavgift inte förifylld. Du behöver därför ange den uppgiften manuellt. Du hittar vilken uppgift vi rapporterat till Skatteverket här. Enklast är om du deklarerar på webben eller i Skatteverkets app där uppgiften är förifylld.

Har några frågor om skattereduktionen ber vi dig kontakta Skatteverket: 0771-56 75 67.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?