Samtycke Unionen Teaterförbundet

Vi behöver ditt samtycke för att kunna hantera ditt dubbla medlemskap i Unionen och Teaterförbundet.

För att vi ska kunna fortsätta hantera ditt dubbla medlemskap i Unionen och Teaterförbundet behöver du samtycka till att vi kan dela uppgifter som rör ditt medlemskap mellan oss.

Logotyper Unionen Teaterförbundet

Samtycke dubbla medlemskap Unionen Teaterförbundet

ÅÅÅÅMMDDXXXX

Unionen är personuppgiftsansvarig för sitt utlämnande till Teaterförbundet. För mer information  om hur Unionen behandlar dina personuppgifter och vad som gäller för samtycke, se www.unionen.se/personuppgifter.

Teaterförbundet är personuppgiftsansvarig för utlämnande till Unionen. För mer information  om hur Teaterförbundet behandlar dina personuppgifter och vad som gäller för samtycke, se www.teaterforbundet.se/om-teaterforbundet/dina-personuppgifter

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?