Samtycke Unionen Journalistförbundet

Vi behöver ditt samtycke för att kunna hantera ditt dubbla medlemskap i Unionen och Journalistförbundet.

För att vi ska kunna fortsätta hantera ditt dubbla medlemskap i Unionen och Journalistförbundet behöver du samtycka till att vi kan dela uppgifter som rör ditt medlemskap mellan oss.

Logotyper Unionen SJF

Samtycke dubbla medlemskap Unionen Journalistförbundet

ÅÅÅÅDDMMXXXX

Unionen är personuppgiftsansvarig för sitt utlämnande till Journalistförbundet. För mer information  om hur Unionen behandlar dina personuppgifter och vad som gäller för samtycke, se www.unionen.se/personuppgifter.

Journalistförbundet är personuppgiftsansvarig för utlämnande till Unionen. För mer information  om hur Journalistförbundet behandlar dina personuppgifter och vad som gäller för samtycke, se www.sjf.se/personuppgifter

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?