Villkor för ersättning från inkomstförsäkringen

För att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen måste ett antal krav vara uppfyllda. Du ska ha varit med i inkomstförsäkringen i 12 månader och i en a-kassa i minst 12 månader.

Du ska ha varit med i försäkringen i 12 månader den dag du blir arbetslös och du ska ha arbetat 12 månader med minst 80 timmars arbete per månad under den tid du har varit medlem. Du måste också varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

De 12 månaderna behöver inte vara sammanhängande men ska rymmas inom de senaste 18 månaderna. De 18 månaderna räknas inte längre tillbaka än inträdesdag i försäkringen. Du ska ha en lön som överstiger a-kassans ersättningstak (25 025 kr/mån i 100 dagar och därefter 20 900 kr/mån i 50 dagar). Du får inte ha fyllt 65 år. Om du är dubbelansluten till ett annat fackförbund gäller särskilda regler. Kontakta oss för mer information eller frågor.

Här söker du ersättning från inkomstförsäkringen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?