Vad ett kollektivavtal omfattar och reglerar

Kollektivavtalet är egentligen ett paket av många avtal som omfattar en bransch. För de flesta branscher innehåller kollektivavtalet avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, omställningsavtal, avtal om tjänstepension, tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Löneavtalet

Löneavtalet reglerar lönerevision varje år och beskriver hur den ska gå tillför den ska gå till..

Avtalet om allmänna anställningsvillkor

I avtalet om allmänna anställningsvillkor finns regler för bland annat anställningsformer, semester, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, tjänstledighet, övertidsersättning, restidsersättning vid tjänsteresor samt uppsägning

Omställningsavtal

Genom detta avtal kan företaget och de anställda få hjälp från trygghetsråden och dess trygghetsfond vid till exempel uppsägningar på grund av arbetsbrist. Den unika försäkringen som är kopplad till omställningsavtalet finns inte tillgänglig på den privata försäkringsmarknaden. Det är arbetsmarknadens parter som äger försäkringen och det förutsätter ett kollektivavtal. Vilket trygghetsråd som blir aktuellt för din arbetsplats, beror på vilken bransch företaget tillhör. 

Avtal om tjänstepension, tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Genom dessa kollektivavtalade försäkringar ges de anställda på företaget en kompletterande tjänstepension utöver den allmänna pensionen.

Tjänstepensionen enligt ITP-avtalet är en av marknadens bästa och mest prisvärda tjänstepensionslösningar där man förhandlat fram mycket bra villkor till låga avgifter. ITP-avtalet innehåller också en sjukförsäkring som innehåller sjuklön utöver den allmänna sjukpenningen från försäkringskassan.

Utöver tjänstepensionen  ITP omfattas de anställda av en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som lämnar ersättning vid dödsfall samt trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA), som också ger ekonomiskt skydd utöver de lagstadgade om någon skadas på jobbet.

Förutom allmänna anställningsvillkor finns det en rad olika avtal som reglerar områden som till exempel arbetstid, arbetsmiljö, anställningstrygghet och kompetensutveckling.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej