Utstationeringsavtal för utländska arbetstagare stationerade i Sverige

Syftet med ett utstationeringsavtal är att den utstationerade arbetstagaren ska få ett grundläggande skydd för sina anställningsvillkor under sin tid i Sverige. Unionen tecknar för närvarande utstationeringsavtal för tjänstemän på teknikavtalets avtalsområde.

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid.

Syftet med utstationeringsavtal

En arbetstagare som utstationeras till Sverige omfattas under den tid som arbetet pågår av bestämmelser i svenska lagar om till exempel semester och arbetstid. Syftet med ett utstationeringsavtal är att arbetstagaren även ska få det grundläggande skyddet för sina anställningsvillkor som förutsätts i utstationeringslagen/lex Laval.

För att kunna säkerställa att arbetstagaren även har skydd för bland annat löner och andra ersättningar, som normalt regleras i kollektivavtal i Sverige, har Unionen tagit fram ett särskilt kollektivavtal, utstationeringsavtal, på teknikavtalets avtalsområde.

Behovet av utstationeringsavtal är en följd av den ökande rörligheten på arbetsmarknaden mellan olika länder.

Hur en arbetsgivare kan teckna ett utstationeringsavtal

Utstationeringsavtalet kan den utstationerande arbetsgivaren teckna direkt med Unionen. Både utstationerande arbetsgivare och utstationerade arbetstagare kan få information från Arbetsmiljöverket om vilka avtal som kan tecknas.

Varför en arbetsgivare ska teckna ett utstationeringsavtal

En utstationerande arbetsgivare som inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation eller annars bunden av kollektivavtal i form av hängavtal kan teckna ett så kallat utstationeringsavtal med Unionen. Avtalet innebär att arbetsgivaren och Unionen är överens om att följa de villkor som gäller på det aktuella avtalsområdet.

Avtalsområden 

Unionen tecknar för närvarande utstationeringsavtal på teknikavtalets avtalsområde.

Vem gör vad

Det är ombudsmännen på Unionens regionkontor som tecknar utstationeringsavtal och sköter kontakten med arbetsgivarna och medlemmarna. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej