Utbetalning av ersättning från inkomstförsäkringen

Utbetalning är kopplad till a-kassans utbetalning och sker till det konto du anger. Utbetalning sker varannan vecka.

Ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut till det konto som du angett i din ansökan. Utbetalning sker varannan vecka och är kopplad till a-kassans utbetalning. Om du får ersättning från Försäkringskassan i samband med arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste du skicka in kopia på utbetalningsspecifikationer för att få ersättning från inkomstförsäkringen.

Ansök om ersättning från Unionens inkomstförsäkring

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?