Så väljs arbetsplatsombud

Bjud in till ett gemensamt möte för medlemmar i Unionen på arbetsplatsen för att diskutera behovet av facklig representation. Kontakta sedan Unionens kontor i er region för att anmäla vem eller vilka som har valts till arbetsplatsombud.

Vid medlemsmötet utser ni formellt ett eller två arbetsplatsombud . Ni kan själva bestämma vilket mandat ni vill att arbetsplatsombudet ska ha. De tre olika mandaten ni kan välja på är informationsmandat, begränsat förhandlingsmandat och fullt förhandlingsmandat. Mer information om hur ett val går till, samt mallar för inbjudan, protokoll, anmälan av ny förtroendevald till Unionen och annat hittar du under fliken Arbetsplatsombud i menyvalet  Förtroendevald

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?